Dynaamiset perennaryhmät

 • Päivitetty: tammikuu 4, 2021
 • Luotu: huhtikuu 9, 2020

Dynaamiset istutukset toimivat luontaisen kasviyhdyskunnan tapaan. Ne ovat useimmiten perinteisen perennapenkin ja niityn välimuotoja – monilajisia ja monikerroksisia. Monilajiset kerrokselliset perennaistutukset ovat tavanomaisia istutuksia vakaampia, sillä ne sopeutuvat erilaisiin vuosiin vaihtelemalla lajiston runsaussuhteita olosuhteiden mukaisesti.

Sisältö


Meilahden arboretum

Dynaamiset istutukset lisäävät kaupunkibiotooppien biologisia arvoja ja tuovat väriä, elämää ja merkitystä ympäristöön. Ne muuttuvat kasvukauden edetessä ja kehittyvät vuosien varrella olosuhteiden ja kasvilajien välisen dynamiikan ohjaamana. Niiden kehittyminen noudattaa luonnon lainalaisuuksia, mutta kehittymistä ohjataan tavoitteellisella hoidolla. Dynaamiset perennaistutukset eivät sovellu joka paikkaan, eivätkä ne korvaa perinteisiä perennaryhmiä. Dynaamisia perennaryhmiä ei käytetä historiallisissa kohteissa.

Käyttö

 • keskikaupungin rakennetuilla alueilla ja lähiöiden ja liikennealueiden luonnonmukaisilla viheralueilla
 • puistopuiden ja pensaiden alla yhtenäisinä alueina
 • metsäpuutarhoissa
 • avoimilla, karuilla kasvupaikoilla
 • kiertoliittymissä
 • kattopuutarhoissa ja viherkatoilla
 • väliaikaisilla viheralueilla

Kasvillisuuden valinta

 • kasvupaikan ominaisuuksien ja ympäristöolojen perusteella
 • kestäviä ja pitkäikäisiä koristekasvien kasvilajeja ja -lajikkeita
 • kasvuvoimaltaan tasaveroisia kasvilajeja
 • rakennekerrokseen kookkaita lajeja muutaman kappaleen ryhmiin (rakennekerrokseen)
 • sesonkiteemakerrokseen keskikorkeita kukkivia lajeja, jotka kukkivat eri aikoihin (sesonkiteemakerrokseen)
 • maanpeittokerrokseen varmoja, kestäviä lajeja, jotka muodostavat yhtenäisen, maanpinnan peittävän kasvuston (maanpeittokerrokseen)
 • täyttökerrokseen siemenestä leviäviä perennoja (tai kukkivia sipulikasveja)(täyttökerrokseen)

 Suositaan

 • luonnonkasveja (luonnonkasvi)
 • FinE-kasveja (FinE)
 • kukkivia kasveja
 • mesi- ja siitepölykasveja (mesi- ja siitepölykasvi)
 • perhoskasveja (perhoskasvi)
 • talventörröttäjiä (talventörröttäjä, lintujen ravintokasvi)
 • syysvärikasveja (syysväri)

Ei istuteta

 • haitallisia vieraskasveja

Miten käytän taulukon haku-toimintoa?

Sanahakukenttä sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Voit hakea taulukossa esiintyvillä sanolla ja ryhmitellä taulukkoa esim. ominaisuuksien mukaisesti.

Hakuesimerkki: Hakusanalla “FinE” taulukko listaa kaikki FinE-kasvit, jotka sisältyvät dynaamisiin perennaryhmiin.

Useampia samanaikaisesti käytettyjä hakusanoja ei erotella pilkuilla.


Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa

Avaa taulukko näkyville tästä (Dynaamiset perennaryhmät)

Peruslajisto, ruohovartiset

Tieteellinen nimiSuomenkielinen nimiLajikkeitaHeimoOminaisuudet Käyttökohteet Monimuotoisuusarvot