Dynaamiset perennaryhmät

 • Päivitetty: tammikuu 4, 2021
 • Luotu: huhtikuu 9, 2020

Dynaamiset istutukset toimivat luontaisen kasviyhdyskunnan tapaan. Ne ovat useimmiten perinteisen perennapenkin ja niityn välimuotoja – monilajisia ja monikerroksisia. Monilajiset kerrokselliset perennaistutukset ovat tavanomaisia istutuksia vakaampia, sillä ne sopeutuvat erilaisiin vuosiin vaihtelemalla lajiston runsaussuhteita olosuhteiden mukaisesti.

Sisältö


Meilahden arboretum

Dynaamiset istutukset lisäävät kaupunkibiotooppien biologisia arvoja ja tuovat väriä, elämää ja merkitystä ympäristöön. Ne muuttuvat kasvukauden edetessä ja kehittyvät vuosien varrella olosuhteiden ja kasvilajien välisen dynamiikan ohjaamana. Niiden kehittyminen noudattaa luonnon lainalaisuuksia, mutta kehittymistä ohjataan tavoitteellisella hoidolla. Dynaamiset perennaistutukset eivät sovellu joka paikkaan, eivätkä ne korvaa perinteisiä perennaryhmiä. Dynaamisia perennaryhmiä ei käytetä historiallisissa kohteissa.

Käyttö

 • keskikaupungin rakennetuilla alueilla ja lähiöiden ja liikennealueiden luonnonmukaisilla viheralueilla
 • puistopuiden ja pensaiden alla yhtenäisinä alueina
 • metsäpuutarhoissa
 • avoimilla, karuilla kasvupaikoilla
 • kiertoliittymissä
 • kattopuutarhoissa ja viherkatoilla
 • väliaikaisilla viheralueilla

Kasvillisuuden valinta

 • kasvupaikan ominaisuuksien ja ympäristöolojen perusteella
 • kestäviä ja pitkäikäisiä koristekasvien kasvilajeja ja -lajikkeita
 • kasvuvoimaltaan tasaveroisia kasvilajeja
 • rakennekerrokseen kookkaita lajeja muutaman kappaleen ryhmiin (rakennekerrokseen)
 • sesonkiteemakerrokseen keskikorkeita kukkivia lajeja, jotka kukkivat eri aikoihin (sesonkiteemakerrokseen)
 • maanpeittokerrokseen varmoja, kestäviä lajeja, jotka muodostavat yhtenäisen, maanpinnan peittävän kasvuston (maanpeittokerrokseen)
 • täyttökerrokseen siemenestä leviäviä perennoja (tai kukkivia sipulikasveja)(täyttökerrokseen)

 Suositaan

 • luonnonkasveja (luonnonkasvi)
 • FinE-kasveja (FinE)
 • kukkivia kasveja
 • mesi- ja siitepölykasveja (mesi- ja siitepölykasvi)
 • perhoskasveja (perhoskasvi)
 • talventörröttäjiä (talventörröttäjä, lintujen ravintokasvi)
 • syysvärikasveja (syysväri)

Ei istuteta

 • haitallisia vieraskasveja

Miten käytän taulukon haku-toimintoa?

Sanahakukenttä sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Voit hakea taulukossa esiintyvillä sanolla ja ryhmitellä taulukkoa esim. ominaisuuksien mukaisesti.

Hakuesimerkki: Hakusanalla “FinE” taulukko listaa kaikki FinE-kasvit, jotka sisältyvät dynaamisiin perennaryhmiin.

Useampia samanaikaisesti käytettyjä hakusanoja ei erotella pilkuilla.


Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa

Avaa taulukko näkyville tästä (Dynaamiset perennaryhmät)

Peruslajisto, ruohovartiset

Tieteellinen nimiSuomenkielinen nimiLajikkeitaOminaisuudetKäyttökohteetMonimuotoisuusarvot
- Suomessa luonnonkasvi
- FinE
- Mätästävä/löyhästi mätästävä
- Myrkyllinen
- Koko: korkea/keskikokoinen/matala
- Kehittyy hitaasti
- Lähtee keväällä aikaisin/myöhään kasvuun
- Arka keväthalloille
- Lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen
- Leviää voimakkaasti siemenestä
- Leviää maarönsyillä/leviää voimakkaasti maarönsyillä
- Lakastuu aikaisin
- Hyvä syysväri
- Talventörröttäjä
- Vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin
- Taantuu nopeasti
- Syvä paalujuuri, syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen
- Perennat ryhmissä
- Katualueille
- Rajatuille katualueille
- Rajatuille alueille
- Hulevesikohteissa veteen/vesirajaan/kosteaan maahan/vaihtelevaan kosteuteen
- Hulevesikohteissa peruslaji/täydentävä laji
- Peittokasvi
- Reunakasvi
- Dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen/sesonkiteemakerrokseen/
maanpeittokerrokseen/täyttökerrokseen
- Metsäpuutarhaan
- Pensaiden ja puiden alle
- Ei massaistutuksiin
- Hyvä mesi- tai siitepölykasvi
- Perhoskasvi
- Lintujen ravintokasvi
Achillea millefolium 'Cerise Queen'punakärsämökeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Actaea (Cimicifuga) racemosatähkäkimikkikorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Actaea (Cimicifuga) simplexsyyskimikkiAtropurpurea, Brunettekorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Alchemilla erythropodareunuspoimulehtimatalaperennat ryhmissä; katualueille: menestynyt välikaistoissa; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeitto- tai täyttökerrokseen
Allium schoenoprasumruoholaukkamatala luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; muiden lajien joukkoonperhoskasvi
Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'helminukkajäkkärämatalaperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Anemonidium canadensekanadanvuokkomatala; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Anthericum liliagotähkähietaliljamatala tai keskikokoinen; leviää maavarren avullaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Artemisia ludovicianahopeamarunamatala; myrkyllinen; leviää voimakkaasti maarönsyistäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Aruncus aethusifoliuspikkutöyhtöangervomatala; hyvä syysväriperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Aruncus dioicusisotöyhtöangervokeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Asarum europaeumlehtotaponlehti, peittolehtimatala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Aster divaricatusvarjoasterikeskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Saarenmaa' ja 'Svets'reunusasterimatala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster Dumosus-.Ryhmä 'Seija'reunusasteriFinE, keskikokoinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Sini'reunusasterimatala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster ericoideskanerva-asterikeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster novi-belgii 'Herttoniemi'syysasteriFinE, keskikokoinen tai korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster sedifoliuspikkuasterikeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Aster sedifolius 'Nanus'pikkuasterimatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Astrantia majorisotähtiputkikeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Astrantia majorisotähtiputkiRoma, Rosensymphonie, Ruby Cloudkeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Astrantia maximakaukasiantähtiputkikeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Brunnera macrophyllarotkolemmikkimatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Calamagrostis brachytrichatimanttikastikkakorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'koristekastikkakorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Campanula glomeratapeurankellomatala tai keskikorkea luonnonkasvi; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi)
Campanula glomeratapeurankelloAlba, Dahurica, Superbamatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestä; lajikeaitous edellyttää kasvullista lisäystädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi)
Carex flaccavahasaramatala luonnonkasvi; löyhästi mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen; ei massaistutuksiin
Centaurea jaceaahdekaunokkikeskikokoinen luonnonkasvi; syväjuurinendynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Cephalaria giganteakaukasiankirahvinkukkakorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi)
Cerastium tomentosum 'Silberteppich'hopeahärkkimatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen(perhoskasvi)
Chelone glabravalkokonnanyrttikeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Chelone obliqualilakonnanyrttikeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Deschampsia cespitosa ' Bronzeschleier'nurmilauhakorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Deschampsia flexuosametsälauhakeskikokoinen luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Doronicum orientalekevätvuohenjuurimatala; lakastuu aikaisinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Dracocephalum sibiricumsiperianampiaisyrttikeskikokoinen; vaatii tuen tai tanakan vieruskasvin; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Echinacea pallidarohtopäivänhattukeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Echinacea purpureapunahattuAlba, Magnuskeskikokoinen; taantuu nopeasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Echinops bannaticus/ritrosinipallo-ohdakekorkea tai keskikokoinen; talventörröttäjä; syvä juuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Epimedium x rubrumtarhavarjohiippamatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Eryngium planumsinipiikkiputkimm. Blue Hobbitkeskikokoinen; talventörröttäjä; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Eupatorium maculatumtäpläpunalatvaAtropurpureum; myös valkoinenkorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Eupatorium purpureumpurppurapunalatvakorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Euphorbia cyparissiastarhatyräkki, kuusityräkkimatala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Euphorbia palustrisrantatyräkkikorkea; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Euphorbia polychromakultatyräkkimatala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Festuca glaucasininatamatala luonnonkasvi; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen; metsäpuutarhaan
Festuca Glauca-Ryhmä 'Blue Select'sininatamatala; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen
Festuca trachyphyllajäykkänatakeskikorkea luonnonkasvi; mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica'preeria-angervokorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi)
Galium odoratumtuoksumataramatala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle(perhoskasvi )
Galium verumkeltamataramatala luonnonkasvi; syvä pääjuuridynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium macrorrhizumtuoksukurjenpolvimm. Album, Bevan, Ingwersen's Variety, Spessart, Wilmamatala; hyvä syysväri; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestäperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allehyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium phaeumtummakurjenpolviAlbum, Sambormatala; leviää voimakkaasti siemenestäpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium platypetalumkaukasiankurjenpolvimatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Geranium renardiinyppykurjenpolvimatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium 'Rozanne', 'Summer Skies'jalokurjenpolvimatala; vesimyyrän herkkuakatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineumverikurjenpolvimyös Albummatala tai keskikokoinen luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineum 'Max Frei'verikurjenpolvimatala; kehittyy hitaastikatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineum 'Nanum'verikurjenpolvimatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katunalueilla menestynyt välikaistoilla; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sanguineum var. striatumneidonkurjenpolviHempukkaFinE, matalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium sylvaticum ja lajikkeetmetsäkurjenpolvimatala tai keskikokoinen luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium x cantabrigiensepeittokurjenpolviBiokovo, Cambridge, Karminamatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Geranium x magnificumtarhakurjenpolvimatala tai keskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Gillenia trifoliataperhoangervomatala tai keskikokoinen; kehittyy hitaastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Helenium Autumnale-ryhmäsyyshohdekukkaMoerheim Beauty, Pumilum Magnificum, Rotgold, Rubinzwergkeskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Helenium hoopesiikoreahohdekukkamatala tai keskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Helianthus 'Lemon Queen'jaloauringonkukkakorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- ja siitepölykasvi; perhoskasvi
Heliopsis helianthoides var. scabrapäivänsilmäkorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi )
Hemerocallis fulva 'Sirkku'rusopäivänliljakeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi )
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Apricot' ('Aino')tarhapäivänliljaFinE, keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi )
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Kartano'tarhapäivänliljasamankaltaisia 'Sammy Russell', 'Tejas'keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi )
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Stenantha'kartanokuunliljaFinE, keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta 'Elata'isokuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulta 'Erromena'hämykuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Francee'komeakuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Hyacinthina'hopeakuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta lancifoliajapaninkuunliljamatala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiana 'Elegans'sinikuunliljakeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiiraitakuunliljamatala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 'Ginko Graig'jalokuunliljamatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tardiana-Ryhmä 'Halcyon'tarhakuunliljamatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata 'Irish Green'kiiltokuunliljamatala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata var. univittatakirjokuunliljamatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hyssopus officinalisiisoppimatala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen tai rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Juncus conglomeratuskeräpäävihvilämatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan tai kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Juncus effususröyhyvihviläkeskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Knautia arvensisketoruusuruohokeskikokoinen luonnonkasvi; vesimyyrän herkkuakatualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Koeleria glaucahopeatoppomatala; mätästäväkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Lamium galeobdolonkeltapeippiGolden Crown, Florentinummatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maa- ja maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allehyvä mesi- tai siitepölykasvi
Lamium galeobdolon 'Herman's Pride''keltapeippimatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; mätästäväperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi
Lamium maculatumhopeatäpläpeippi'Chequers', 'Pink Nancy', 'White Nancy'matala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; puiden ja pensaiden allehyvä mesi- tai siitepölykasvi; (perhoskasvi )
Lavatera thuringiacaharmaamalvikkikorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; (perhoskasvi)
Leucanthemum vulgarepäivänkakkaramatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenperhoskasvi
Leymus arenariusrantavehnäkeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Ligularia dentatakallionauhuskorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Ligularia x hesseisoihtunauhuskorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Ligularia 'Hietala'lapinnauhuskorkea; talventörröttäjä; kestävin ja aikaisin nauhusperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Ligularia wilsonianakultanauhuskorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Lilium martagon 'Album'varjoliljakeskikokoinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjä; leviää siemenestä ja sivusipuleistadynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Luzula niveahopeapiippomatalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Lychnis chalcedonicapalavarakkauskeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Lysimachia nummulariasuikeroalpimatala; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Lysimachia punctatatarha-alpikeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Lysimachia vulgarisranta-alpikeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenperhoskasvi
Lythrum salicariapohjanrantakukkaBlush, Rosy Gemkeskikokoinen luonnonkasvi; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen; lajikkeet menestyvät kuivemmassa maassa paremmin kuin peruslajihyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Macleaya cordatahuisku-unikkokorkea; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Malva moschatamyskimalvakeskikokoinen; myrkyllinen; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Miscanthus sinensiselefanttiheinäKleine Silberspinne, Uppsalakorkea; mätästävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Molinia caeruleasiniheinämatala luonnonkasvi; mätästävä; kohtalainen talventörröttäjähulevesikohteissa kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Molinia caerulea var. arundinaceaisosiniheinäMoorhexe, Transparentkorkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Monarda didymapunaväriminttuAnillina FinE, Cambridge Scarlet, Rosaliina FinE, Scorpionkeskikokoinen tai korkea; taantuu nopeasti; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi; lintujen ravintokasvi
Myosotis scorpioidesluhtalemmikkimatala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen(perhoskasvi)
Nepeta x faasseniimirrinminttumatala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Nepeta x faasseniimirrinminttu'Walker's Low', 'Six Hill's Giant'keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueill; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Nepeta subsessiliskollinminttumatalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Omphalodes vernakevätkaihonkukkamatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Origanum vulgaremäkimeiramimatala luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Pachysandra terminalisvarjoyrttimatala (varpu); leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Paeonia anomalakuolanpionikeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Phlox stoloniferarönsyleimumatala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alleperhoskasvi
Physostegia virginianakellopeippikeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Polemoniun caeruleumlehtosinilatvamatala tai keskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Polygonatum multiflorumlehtokielokeskikokoinen; kehittyy hitaasti; myrkyllinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Pulmonaria saccharatavalkotäpläimikkäMrs. Moonmatala; lehtien koristearvo paranee kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle(hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi)
Ratibida pinnatapreeriakeltahattukeskikokoinen tai korkeaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenoletus: hyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Rheum palmatumkoristeraparperikorkea; lehti myrkyllinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Salvia nemorosalehtosalviamatala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Salvia x sylvestrisloistosalviaBlauhügel, Caradonnamatala; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sanguisorba hakusanensiskomealuppiokorkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi)
Sanguisorba japonensisjapaninluppioFinE, korkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi )
Sanguisorba officinalis 'Tanna'punaluppiokorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi )
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'kiiltoluppiokeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen(perhoskasvi)
Sedum 'Herbstfreude'komeamaksaruohomatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sedum 'Matrona'isomaksaruohomatala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sedum telephiumisomaksaruohomatala luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Senecio doriadorianvillakkokorkea; myrkyllinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen(perhoskasvi )
Sesleria caeruleasinilupikkamatala luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Silene dioicapuna-ailakkimatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; emikasvi talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Sporobolus heterolepispreeriaheinämatala koristeheinä; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen
Stachys byzanthinanukkapähkämömatalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Stachys macranthajalopähkämökeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunuskasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Tanacetum vulgarepietaryrttikeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjädynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Telekia speciosaauringontähtikorkea; talventörröttäjä; syväjuurinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Thalictrum aquilegifoliumlehtoängelmäkeskikokoinen luonnonkasvi; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Tiarella cordifoliarönsytiarellamatala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen;
Trollius asiaticusaasiankulleromatala; lakastuu aikaisin; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius chinensiskesäkulleroGolden Queenmatala tai keskikokoinen; lakastuu aikaisin; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius europaeusniittykulleromatala tai keskikokoinen luonnonkasvi; lakastuu aikaisin; talventörröttäjä; pysty juurakkoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Waldsteinia ternatarönsyansikkamatala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Verbena hastatatähkäverbenaAlba, Roseakorkea; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronica austriaca subsp. teucriumloistotädykematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronica longifoliarantatädykeAlbakeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjähulevesikohteissa täydentävä laji kosteassa maassa; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronicastrum sibiricumidäntädykkökorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica) sininenvirginiantädykkökorkea; aikaisempi kuin lajikkeet; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica)virginiantädykköAlba, Roseakorkea; talventörröttäjä; lajikkeet myöhäisempiä kuin peruslajiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi
Viscaria vulgarismäkitervakkomatala luonnonkasvi; talventörröttäjä; paalujuuriperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenhyvä mesi- tai siitepölykasvi; perhoskasvi