Tietoa käyttäjälle

Kaupunkikasviopas suosittelee kasvilajivalintoja eri käyttökohteita varten Helsingissä.
Siitä löytyy 
muun muassa 

  • puuvartisten kasvien, ruohovartisten kasvien ja kukkivien sipulikasvien suositeltava peruslajisto
  • puuvartisia kasveja eri aikakausia ja käyttötarkoituksia varten 
  • ruohovartisia kasveja eri käyttökohteisiin 
  • kukkivia sipulikasveja (geofyyttejäeri käyttötarkoituksiin 
  • kasvivalintavinkkejä katuvihreän suunnitteluun 
  • haitalliset vieraskasvilajit joita ei istuteta Helsinkiin 
  • näkökulmia kasvinterveyden huomioimiseen kasvilajivalinnoissa 
  • istutuksissa käytettävät taimityypit ja -koot ja istutustiheydet 

Oppaan käyttöohjeet 

Kaupunkikasvioppaan perustan muodostavat suositeltavien kasvilajien ja -lajikkeiden hakutaulukot,  ns. master-taulukot. Ne ovat koko Kaupunkikasvioppaan ydin ja kaikki muu sisältö pohjautuu niihin. Master-taulukoista voi hakea tietoa kahdella tavalla: selaamalla hakemistoa tai tekemällä sanahakuja.  

Kaupunkikasvioppaan hakemisto koostuu kahdeksasta aihekokonaisuudesta, joihin on koottu tietoa ja ohjeistuksia sisältäviä kortteja.  

Peruslajiston hakutaulukot -otsikon alta löytyvät mastertaulukot Helsinkiin suositeltavista puuvartisista ja ruohovartisista kasvilajeista ja kukkivista kukkasipuleistaTaulukoihin on koottu muuttumatonta perustietoa kirjallisuudesta ja tutkimuksista sekä Helsinkiin liittyviä tietoja ja suosituksia. Kaupunkikasvioppaan muu sisältö pohjautuu master-taulukoihin: ne syventävät eri aihepiirejä valmiiksi tehtyjen hakujen avulla.

Puuvartiset kasvit –otsikon alta löytyy tietoa eri aikakausien kasvilajeista, ”Helsinki-kasveista”, hyvistä mutta huonosti tunnetuista kasveista, joiden saatavuutta haluaisimme edistää sekä kasvilajeista, joiden avulla voimme edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta 

Ruohovartiset kasvit -otsikon alta löytyy kasvilajeja perinteisiin perennaryhmiin, dynaamisiin perennaistutuksiin ja hulevesialueille sekä ruohovartisia kasveja, joiden avulla voimme edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta 

Katuvihreä –otsikon alta löytyy suosituksiamme katuympäristössä käytettävästä puu- ja ruohovartisesta kasvilajistosta 

Käyttörajoitukset –osuus poikkeaa oppaan muusta sisällöstä. Sisältö pohjautuu lainsäädäntöön eikä siinä suositella kasvilajeja, vaan kielletään tai rajoitetaan. Otsikon alta löytyy luettelo haitallisista vieraskasveista, joita ei istuteta Helsinkiin sekä kasvinterveysnäkökulman huomioivat käyttörajoitukset. 

Suositeltavat taimityypit ja –koot, istutustiheydetja saatavuus –otsikon alla on taimikoko ja -taimityyppitaulukot eri kasviryhmilleSuositus on laadittu yhteistyössä Taimistoviljelijät ry:n kanssa. 

Inspiroidu on uusi ja laajeneva osuus, johon on tarkoitus tulevaisuudessa koota ideoita ja kokemuksia siitä, millaisin eri tavoin voimme käyttää kasveja kaupunkiympäristössä luodaksemme kaunista, monipuolista ja ekologisesti kestävää kaupunkivihreää 


Taulukoiden käyttöohjeet 

Kaupunkikasvioppaassa on kahdenlaisia taulukoita: laajoja hakutaulukoita (master-taulukot) ja valmiiksi suodatettuja lajiluetteloita. Kaikki taulukot toimivat samalla periaatteella, ja kaikista taulukoista voi suodattaa tietoa erilaisten sanahakujen avulla. Sanahakupalkki sijaitsee taulukon oikeassa yläkulmassa. Hakusanoja ei tarvitse erotella pilkuilla. Luettelosta voi hakea hakusanoilla tai niiden osilla, jolloin hakutaulukko suodattaa taulukon sen mukaan, mitkä sanat esiintyvät taulukon soluissa. Kaikkia taulukossa esiintyviä hakusanoja voi yhdistää vapaasti.

Taulukot voi tarvittaessa ladata omalle koneelle excel-muodossa. 


Oppaan ylläpito ja kehittäminen 

Helsingin Kaupunkikasvioppaan ensimmäinen versio julkaistiin 2010 pilottityö, jolle ei ollut esikuvia. Opas ilmestyi ensin paperisena versiona ja päivitettiin selainpohjaiseksi nettiversioksi 2018. Nettiversiosta vastasivat Helsingin kaupunkiympäristön toimiala sekä WSP Finland. 

Oppaan sisältö on päivitetty kokonaan 2020 ja  samalla sen rakennetta ja käytettävyyttä on kehitetty. Kaupunkikasvioppaan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä käyttäjien perehdyttämisestä vastaa Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala. 

Kaupunkikasviopas on toimialan yhteinen työkalupakki, jonka sisältöä laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti. Oppaan vastuuhenkilöt toivovat palautetta oppaan päivitys- ja laajennustarpeista!

 


Helsingin kaupunki linjaa kasvillisuutta

Kaupunkikasvioppaan lisäksi kannattaa tutustua Helsingin Kaupunkitilaohjeen Kasvipalettiin. Kaupunkikasviopas ja Kaupunkitilaohje muodostavat yhdessä Helsingin julkisen kaupunkitilan suunnittelua ohjaavan parin. Kaupunkikasviopas käsittelee kasvilajistoa, Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti ja kasvikortit taas kasvillisuutta kaupunkitilassa. 

Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti koostuu viidestätoista osatekijästä alkaen puista ja päättyen haitallisiin vieraslajeihin. Näitä yhdistelemällä muodostetaan Helsingin omintakeinen ilme. Kasvillisuuskorteista löytyvät tarkemmat määrittelyt näistä viidestätoista Kasvipaletin osatekijästä, mutta ilman lajisuosituksia. 

Kaupunkikasviopas ja Kaupunkitilaohje ovat linjassa aiempien kasvien käyttöä ohjaavien linjauksien kanssa: Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus (2009) ja Helsingin kaupunkipuulinjaus (2014). Molempiin on myös tuotettu uusia osuuksia sekä päivitetty ja täydennetty sisältöjä.  


Näin syntyi kaupunkikasviopas

Kaupunkikasvioppaan sisällöstä vastaa Kaupunkiympäristön toimialan työryhmä, johon ovat kuuluneet tiimipäällikkö Katriina Arrakoski (ylläpidon tilaaminen), puistovastaava Pekka Engblom (ylläpidon tilaaminen), projektinjohtaja Kaija Laine (viheralueiden suunnitteluttaminen), projektisuunnittelija Elina Nummi (puistoviestintä), suunnitteluasiantuntija Minna Terho (kaupunkipuut), luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila (kaupunkiluonto) ja suunnitteluasiantuntija Satu Tegel (kasvilajisto), joka on toiminut työryhmän puheenjohtajana.  Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta käsittelevien osuuksien tekoon ovat osallistuneet myös ympäristötarkastajat Jere Salminen ja Tuomas Lahti Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluista.

 Kaupunkikasvioppaan valokuvat ovat Satu Tegelin ottamia, jollei kuvassa mainita toisin.

Kaupunkikasvioppaan käyttöliittymän suunnittelun ja ulkoasun ovat toteuttaneet Ari Kujala ja Elina Regårdh WSP Finland Oy:sta .