Maisemointikasvien laatuluokitus

 • Päivitetty: syyskuu 1, 2020
 • Luotu: huhtikuu 9, 2020

Sisältö

 

Havupuiden maisemointitaimien laatuvaatimukset 

 • Taulukon kokosuosituksissa on sovellettu Luonnonvarakeskuksen tutkimuksia metsänviljelyaineistosta ja metsätaimituottajien käytäntöjä  
 • Tilaaja valitsee istutusajankohtaan parhaiten sopivan taimityypin 
 • Kennotaimet ovat läpijuurtuneita 
 • Taimen pituus mitataan juuren niskasta latvasilmun kärkeen 
 • Maisemointitaimen pitää olla sopusuhtainen, terve ja elinvoimainen. Taimen tavoitepituus suhteutetaan kennon kokoon eli juuriston tilavuuteen ja ikään. Tavoitteena on tanakka taimi. Tämä on keskeinen laatutekijä. Mitä tiheämmässä (pienessä kennossa) taimia kasvatetaan, sen hennompia ja pitempiä niistä kasvaa. Samassa pituusluokassa voi juuristotilavuuden mukaan olla eri tuotteita 
 • *Käsite ”metsätaimi” viittaa metsänviljelyaineistoon ja sen mukaiseen kennokokoon, kasvatustiheyteen ja ikään perustuvaan laatuluokitukseen. Pituus on apumitta. Metsänviljelyaineiston pituus ilmoitetaan kasvatuseräkohtaisena miniminä ja keskipituutena. Viheralueiden massaistutuksissa käytetään havupuun taimia kokoluokasta 5-10 cm alkaen.  Viherrakentamisessa suositellaan käytettäväksi käsitettä maisemointitaimi. Metsänviljelyaineistoa voi käyttää viherrakentamiseen, mikäli koko sopii.  
 • **Lajikohtaisia vaihteluita. Taulukossa on annettu minimitilavuudet kokoluokittain. 
 • ***Taulukossa mainitut kennotyypit ja ruukut ovat vain muutamia esimerkkejä mahdollisista 

Oheisessa taulukossa on minimitilavuudet kokoluokittain ja esimerkkejä kennotyypeistä: 

Havupuiden maisemointitaimien laatuvaatimukset

Nimitys Kokoluokka pituus
cm
Paakun koko vähintään**
litraa
Taimityyppi Juurihoidot
vähintään
kpl
Esimerkkejä kennoista/ ruukuista ***
Maisemointitaimi
(metsätaimi*)
5-100,015-0,05Minikenno/pj PL256, PL121F
Maisemointitaimi
(metsätaimi*)
10-200,05-0,10 Pienikenno/pj PL81F, QP96T, BL144, bcc121s
Maisemointitaimi
(metsätaimi*)
20-400,15 -0,38 kenno/pj PL49F, QP54T, QP 35T; PL25
Maisemointitaimi 40-601-2 kenno/pj 1 6-pack
QPT/12

 


 

Lehtipuiden maisemointitaimien laatuvaatimukset 

 • Metsä- ja maisemointitaimen pitää olla sopusuhtainen, terve ja elinvoimainen. Taimen tavoitepituus suhteutetaan kennokokoon/juuriston tilavuuteen ja ikään.   Tavoitteena on tanakka taimi. Tämä on keskeinen laatutekijä. Mitä tiheämmässä (pienessä kennossa) taimia kasvatetaan, sen hennompia ja pitempiä niistä kasvaa. Samassa pituusluokassa voi juuristotilavuuden mukaan olla eri tuotteita. 
 • Kennotaimet ovat läpijuurtuneita. 
 • Maisemointitaimien pituus mitataan juuren niskasta latvasilmun kärkeen. 
 • *Käsite ”metsätaimi” viittaa metsänviljelyaineistoon ja sen mukaiseen laatuluokitukseen kennokoon, kasvatustiheyden ja iän mukaan, pituus on apumitta. Metsänviljelyaineiston pituus ilmoitetaan kasvatuseräkohtaisena miniminä ja keskipituutena. Viheralueiden massaistutuksissa käytetään lehtipuun taimia kokoluokasta 20-40 cm alkaen. Viherrakentamisessa suositellaan käytettäväksi käsitettä maisemointitaimi. Metsänviljelyaineisto voidaan käyttää viherrakentamiseen, mikäli taimikoko on sopiva. 
 • **Jos kyse ei ole yksittäiskappaleista, suositellaan maisemointitaimien kokoluokkia 80-125 cm tilattavaksi yhtä kasvukautta aikaisemmin saatavuuden varmistamiseksi. 
 • ***Lajikohtaista vaihtelua. Tammi ja saarni kasvattavat suhteessa enemmän juurta kuin versoa, joten niillä pituus on vähintään yhtä kennokokoa alempaa luokkaa.  Kennotilavuuden 0,15 litraa täyttää jo 5-20 -senttinen taimi. 

Oheisessa taulukossa on minimitilavuudet kokoluokittain ja esimerkkejä kennotyypeistä: 

Lehtipuiden maisemointitaimien laatuvaatimukset

Nimitys Kokoluokka
cm
Paakun koko vähintään***
litraa
Taimityyppi Juurihoidot
vähintään
kpl
Esimerkkejä kennoista/ ruukuista
Maisemointitaimi
(metsätaimi*)
20-400,15 kenno/pj PL49, QP60
Maisemointitaimi
(metsätaimi*)
40-600,25 kenno/pj PL36, QP25
Maisemointitaimi 60-800,38 kenno/pj PL25, 6-pack
Maisemointitaimi 80-100** 1,0 pa/at/pj16-pack, QP12T
Maisemointitaimi 100-125** 1,0pa/at/pj16-pack, QP12T
Maisemointitaimi 125-150** 2,0pa/at/pj1