Monimuotoisuuden edistäminen

 • Päivitetty: maaliskuu 9, 2022
 • Luotu: huhtikuu 23, 2020

Ruohovartisten kasvien käytössä on toivottavaa hyödyntää kasvilajeja, jotka edistävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Valitsemalla oikeat kukkivat kasvit voidaan houkutella mm. perhosia ja tarjota mettä ja siitepölyä pölyttäjien ja muiden eliöiden ravinnoksi. Suosimalla eri aikaan kukkivia kasveja varmistetaan eliöiden ravinnonsaanti koko kasvukauden ajaksi. Monet ruohovartiset kasvit voivat olla ravintokasveja myös talvisaikaan: talventörröttäjinä säilyvät kasvit tarjoavat linnuille ja monille hyönteisille siemenravintoa. Kotimaiset luonnonkasvit ovat kaupunkieliöstön kannalta hyvä vaihtoehto, kun halutaan edistää monimuotoisuutta. Monimuotoinen kaupunkiluonto on hyödyksi myös ihmisille, ja on samalla kaunis ja elämyksellinen.

Sisältö

Monimuotoisuuden edistäminen

Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään luonnon monimuotoisuutta myös rakennetussa ympäristössä. Monimuotoisinta kaupunkiluontoa tavataan niillä puistoalueilla, joissa on runsaasti erilaisia elinympäristöjä. Monimuotoisuutta voi edistää rakennetuissa puistoissa hyvin monilla erilaisilla tavoilla puistosuunnittelusta aina puistojen ylläpidon ja hoidon toteuttamistapoihin. Tärkein yksittäinen asia luonnon monimuotoisuuden suunnitelmallisessa lisäämisessä puistoalueilla on ymmärtää ja hahmottaa ne elinympäristön rakennepiirteet, joita suunnitelmallisesti lisäämällä voidaan mahdollistaa kokonaisten eliöyhteisöjen menestyminen myös puistoissa ja muilla rakennetuilla alueilla. Tärkeinä rakennepiirteinä  ovat mm. kerroksellinen kasvillisuus ja kukkivat kasvit. Pelkät monimuotoisuutta edistävät kasvilajivalinnat eivät yksin riitä vaan kyse on monimuotoisten elinympäristöjen luomisesta ja niiden oikeanlaisesta hoidosta.

Yksittäisellä istutuksella, perennaryhmällä tai nurmialueella on hyvin rajalliset mahdollisuudet ylläpitää monimuotoisia eliöyhteisöjä tai tarjota jonkin lajin koko elinkierron vaatimat resurssit. Puistoalueet on syytä  hahmottaa osana niitä ympäröivää kokonaisuutta, joissa puistojen eri osa-alueet kuten istutukset, puuyksilöt, vesiaiheet, nurmikot, niityt, lahopuut ja niitä ympäröivä muu maankäyttö täydentävät toisiaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla kotimaisten eliölajiemme näkökulmasta.

Pölyttäjähyönteisistä ja niiden suosimista kasvilajeista

Kaupunkikasvioppaaseen on koottu suositukset kaikkein tehokkaimmin perhosia ja mesipistiäisiä (kimalaiset, erakkomehiläiset ja tarhamehiläinen) kukilleen houkuttelevista ruohovartisista kasvilajeista. Muita tärkeitä pölyttäjähyönteisiä ovat osa muista myrkkypistiäisistä, kukkakärpäset ja eräät kovakuoriaiset. Tietämys aiheesta on vielä puutteellista, sillä Suomessa on toistaiseksi saatavilla vain vähän tutkittua tietoa vierasperäisten kasvilajien merkityksestä kotimaisille pölyttäjille. Käännetyssä puutarhakirjallisuudessa ja netissä esitetyt tiedot eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa meidän oloihimme. Monien uutuuskasvien tai pitkälle jalostettujen lajikkeiden hyödyistä kotimaisille hyönteisille on tietoa niukasti. Useimmat vierasperäiset kasvilajit houkuttelevat parhaiten niitä yleisiä ja runsaslukuisia hyönteisiä, jotka pystyvät hyödyntämään laajaa kukkavalikoimaa. Vierasperäisistä kasveista on siis hyötyä etenkin niille hyönteisille, jotka muutenkin löytävät ruokansa helposti ja ovat siksi vähemmän avun tarpeessa. Lajikkeet, joiden kukka on hyvin tiheään kerrannainen, ruokkivat enintään hyvin pieniä pölyttäjähyönteisiä.

Kaikki hyvät pölyttäjäkasvit eivät houkuttele samalla tavalla kaikkia hyönteisryhmiä. Eri mesipistiäisryhmien (kimalaiset, erakkomehiläiset eli ”villimehiläiset” ja ihmisen kasvattama tarhamehiläinen) lempikasvit ovat osittain erilaisia, mutta tarhamehiläinen ja monet kimalaislajit ovat hyvin laaja-alaisia ravintokasvivalinnoissaan. Monet erakkomehiläiset taas ovat hyvin tarkkoja kukkaspesialisteja. Lisäksi päiväperhosilla ja yöperhosilla on osittain eri suosikkikasvit.

Pölyttäjien kasvimieltymyksiin vaikuttavat oleellisesti kukkien tai kukinnon mesi- ja siitepölypitoisuus, väri, koko, muoto ja tuoksu sekä meden sokeripitoisuus ja siitepölyn proteiinipitoisuus. Valtaosa kotimaisista perhosista ja mesipistiäisistä suosii purppuraisia, violetteja, sinisiä ja keltaisia kukkia. Useimmat kirkkaanpunaiset kukat vetävät varsin heikosti pölyttäjiä puoleensa. Eräät parhaista perhoskukista ovat valkoisia. Ne houkuttelevat etenkin yöperhosia, ja niiden houkutusteho perustuu erityisesti voimakkaaseen tuoksuun. Myös kukkakärpästen lempikasveissa on monia valkokukkaisia lajeja, mutta kukan muoto tai kukinnon rakenne on niille tärkeämpi ominaisuus kuin väri.

Pölyttäjien kannalta on edullisinta, jos perennaistutus on monilajinen, koostuu eri aikaan kukkivista lajeista ja kukat ovat eri mallisia. Syvätorviset kukat ovat pitkäimukärsäisten perhosten ja pitkäkielisten kimalaisten suosiossa. Kukkakärpäsillä on varsin lyhyt imukärsä, joten ne suosivat erityisesti lyhyttorvisia kukkia. Kukkakärpäset ovat hyvin tärkeitä mm. sarjakukkaiskasvien (Apiaceae) ja viljelykasveista mm. raparperin pölyttäjiä.

Jos haluat houkutella pölyttäjiä, suosi kotimaisia lajeja

Jos haluamme edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta kasvi-istutusten avulla, kaikkein varmimmin se tapahtuu suosimalla kotimaisia luonnonkasveja: ne houkuttelevat monipuolisesti Suomessa eläviä aikuisvaiheen pölyttäjiä, ja ne ovat myös monen hyönteisen toukkien ravintokasveja. Hyönteistoukkien koristekasveille aiheuttamia suuria vaurioita ei ole syytä liioin pelätä. Hyönteistoukkia esiintyy Suomessa koristeistutuksissa harvoin massoittain, ja harvat lajit aiheuttavat pahempaa haittaa kuin kukinnan ja siementuoton heikkenemistä yksittäisissä istutusryhmissä. Kasvit elpyvät tuhosta tavallisesti seuraavana vuonna. Tuhoisia toukkien massaesiintymiä esiintyykin pääasiassa puuvartisten kasvien istutuksissa. Myös tuhojen näkökulmasta kannattaa yhden lajin massaistutusten sijaan suosia monilajisia istutuksia.

Hyviä kasviheimoja

Pölyttäjien suosimisen kannalta tietyt kasviheimot ovat erityisen suositeltavia. Samoissa heimoissa on myös koristekäytön kannalta hyviä lajivaihtoehtoja. Tällaisia pölyttäjien kannalta erinomaisia koristekasviheimoja ovat hernekasvit (Fabaceae), huulikukkaiskasvit (Lamiaceae), sarjakukkaiskasvit (Apiaceae), asterikasvit (Asteraceae), ristikukkaiskasvit (Brassicaceae), kuusamakasvit (Caprifoliaceae) ja kohokkikasvit (Caryophyllaceae). Näiden heimojen joukosta löytyy siis paljon pölyttäjien kannalta erinomaisia kasvilajeja. Monet parhaista perhos- ja mesipistiäiskasveista ovat huulikukkaisia yrttejä (mm. ajuruohot, mäkimeirami, iisot ja mintut). Loppukesällä kukkivat asterikasvit ovat hyödyllisiä laajalle joukolle erilaisia pölyttäjiä. Hernekasvit vetävät puoleensa varsinkin mesipistiäisiä, mutta niiltä hakevat ruokansa myös monet perhoset. Monet kohokkikasvit, esimerkiksi, mäkitervakko, nurmikohokki ja suopayrtti houkuttelevat erityisesti yöperhosia. Eräiden tutkimusten mukaan yöperhosten merkitys pölytykselle on suurempi kuin päiväperhosten, sillä siitepöly tarttuu pitkäkarvaisiin yöperhosiin helpommin.

Monimuotoisuutta edistävien kasvilajien hakusanat: 

 • Suomessa luonnonkasvi 
 • mesi- ja siitepölykasvi 
 • perhoskasvi 
 • lintujen ravintokasvi 
 • talventörröttäjä 

Miten käytän taulukon haku-toimintoa?

Sanahakukenttä sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Voit hakea taulukossa esiintyvillä sanolla ja ryhmitellä taulukkoa esim. ominaisuuksien mukaisesti.

Hakuesimerkki: Hakusanalla “matala” taulukko listaa kaikki matalat kasvit, jotka sisältyvät kategoriaan: Monimuotoisuuden edistäminen.

Useampia samanaikaisesti käytettyjä hakusanoja ei erotella pilkuilla.


Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa

Avaa taulukko näkyville tästä

Peruslajisto, ruohovartiset

Tieteellinen nimiSuomenkielinen nimiLajikkeitaHeimoOminaisuudet Käyttökohteet Monimuotoisuusarvot
- Suomessa luonnonkasvi
- FinE
- heinäkasvi
- mätästävä / löyhästimätästävä
- myrkyllinen
- koko: korkea / keskikokoinen/matala
- kehittyy hitaasti
- lähtee keväällä aikaisin / myöhään kasvuun
- arka keväthalloille
- lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen
- leviää voimakkaasti siemenestä
- leviää maarönsyillä / leviää voimakkaasti maarönsyillä
- lakastuu aikaisin
- hyvä syysväri
- talventörröttäjä
- vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin
- taantuu nopeasti
- syväpaalujuuri,syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen
- perennat ryhmissä
- katualueille
- rajatuille katualueille
- rajatuille alueille
- hulevesikohteissa veteen / vesirajaan / kosteaan
- maahan / vaihtelevaan kosteuteen
- hulevesikohteissa peruslaji / täydentävä laji
- peittokasvi
- reunakasvi
- dynaamisissa istutuksissa
- rakennekerrokseen / sesonkiteemakerrokseen / maanpeittokerrokseen / täyttökerrokseen
- metsäpuutarhaan
- pensaiden ja puiden alle
- ei massaistutuksiin
- mesipistiäiskasvi
- perhoskasvi
Achillea millefolium 'Cerise Queen'punakärsämöAsteraceaekeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Aconogonon alpinum 'Kesäheila'alppiröyhytatarPolygonaceaeFinE, keskikokoinen; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Aconogonon divaricatumkaitaröyhytatarPolygonaceaekorkea; vaatii tuennan; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Aconogonon x fennicumsuomenröyhytatarPolygonaceaekorkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; hyvä syysväriperennat ryhmissä
Aconogonon nakaiipikkuröyhytatarPolygonaceaeFinE, keskikokoinen; arka keväthalloille; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi
Aconogonon polymorphum 'Johanniswolke'IdänröyhytatarPolygonaceaeFinE, korkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä
Aconogonon weyrichii 'Nina'laavaröyhytatarPolygonaceaeFinE, korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Actaea (Cimicifuga) racemosatähkäkimikkiRanunculaceaekorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Actaea (Cimicifuga) simplexsyyskimikkiAtropurpurea, BrunetteRanunculaceaekorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Alchemilla erythropodareunuspoimulehtiRosaceaematalaperennat ryhmissä; katualueille: menestynyt välikaistoissa; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeitto- tai täyttökerrokseen
Alisma plantago-aquaticaratamosarpioAlismatacaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Allium schoenoprasumruoholaukkaAmaryllidaceaematala luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; muiden lajien joukkoonmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'helminukkajäkkäräAsteraceaematalaperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Anemonidium canadense kanadanvuokkoRanunculaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Anthericum liliagotähkähietaliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; leviää maavarren avullaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Arnebia pulchraisoprofeetankukkaBoraginaceaematalaperennat ryhmissä
Artemisia ludovicianahopeamarunaAsteraceaematala; myrkyllinen; leviää voimakkaasti maarönsyistäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Aruncus aethusifoliuspikkutöyhtöangervoRosaceaematala; hyvä syysväriperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Aruncus dioicusisotöyhtöangervoRosaceaekeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Asarum europaeumlehtotaponlehti, peittolehtiAristolochiaceaematala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Aster divaricatusvarjoasteriAsteraceaekeskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Saarenmaa' ja 'Svets'reunusasteriAsteraceaematala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster Dumosus-.Ryhmä 'Seija'reunusasteriAsteraceaeFinE, keskikokoinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen mesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Sini'reunusasteriAsteraceaematala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster ericoideskanerva-asteriAsteraceaekeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster novi-belgii 'Herttoniemi'syysasteriAsteraceaeFinE, keskikokoinen tai korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster sedifoliuspikkuasteriAsteraceaekeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster sedifolius 'Nanus'pikkuasteriAsteraceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen mesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Astilbe Arendsii-risteymätjaloangervoAmethyst, Brautschleier, Cattleya, Gloria, Hyazinth, Irrlicht, Niinivaara FinE, Satumaa FinE, Weisse GloriaSaxifragaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissämesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Astilbe chinensis var. taguetiiisojaloangervoPurpurkerzeSaxifragaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Astilbe Japonica-Ryhmä 'Montgomery'japaninjaloangervoSaxifragaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; metsäpuutarhaan
Astilboides tabulariskilpiangervoSaxifragaceaekeskikokoinenperennat ryhmissä
Astrantia majorisotähtiputkiApiaceaekeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Astrantia majorisotähtiputkiRoma, Rosensymphonie, Ruby CloudApiaceaekeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Astrantia maximakaukasiantähtiputkiApiaceaekeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Bergenia cordifolia / crassifoliavuorenkilvetSaxifragaceaematala; leviää maarönsyilläreunakasvi; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Bistorta officinalisisokonnantatarPolygonaceaekeskikokoinen; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; metsäpuutarhaan
Brunnera macrophyllarotkolemmikkiBoraginaceaematalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Butomus umbellatussarjarimpiButomaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Calamagrostis brachytrichatimanttikastikkaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'koristekastikkaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calla palustrissuovehkaAraceaeluonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillähulevesikohteissa vesirajaan ja kosteaan maahan
Caltha palustrisrentukkaRanunculaceaematala luonnonkasvi; myrkyllinen, voi aiheuttaa ihoärsytystä; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyillähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan
Campanula glomeratapeurankelloCampanulaceaematala tai keskikorkea luonnonkasvi; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Campanula glomeratapeurankelloAlba, Dahurica, SuperbaCampanulaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestä; lajikeaitous edellyttää kasvullista lisäystädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Carex acutaviiltosaraCyperaceaekeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävä; syvä haaroittuva juuristohulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex acutiformishetesaraCyperaceaekeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex flaccavahasaraCyperaceaematala luonnonkasvi; löyhästi mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen; ei massaistutuksiin
Carex ovalisjänönsaraCyperaceaematala luonnonkasvi; mätästävä; haaroittuva juuristohulevesikohteissa vaihtelevaan kosteuteen
Carex pseudocyperusvarstasaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä hulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan
Carex rhyncophysakaislasaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex rostratapullosaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex vesicarialuhtasaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Centaurea jaceaahdekaunokkiAsteraceaekeskikokoinen luonnonkasvi; syväjuurinendynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Cephalaria giganteakaukasiankirahvinkukkaCaprifoliaceaekorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Cerastium tomentosum 'Silberteppich'hopeahärkkiCaryophyllaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Chelone glabravalkokonnanyrttiPlantaginaceaekeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Chelone obliqualilakonnanyrttiPlantaginaceaekeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Coreopsis verticillatasyyskaunosilmäAsteraceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissäperhoskasvi
Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'nurmilauhaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Deschampsia flexuosametsälauhaPoaceaeheinäkasvi, keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Dianthus deltoidesketoneilikkaCaryophyllaceaematala luonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillä perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Dicentra formosakesäpikkusydänPapaveraceaematala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; reunakasvi
Dicentra Formosa-Ryhmä 'Luxuriant'purppurapikkusydänPapaveraceaematala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi
Dictamnus albus mooseksenpalavapensasRutaceaekeskikokoinen; myrkyllinen, ihoa ärsyttäväperennat ryhmissä; dynamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Doronicum orientalekevätvuohenjuuriAsteraceaematala; lakastuu aikaisinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Dracocephalum sibiricumsiperianampiaisyrttiLamiaceaekeskikokoinen; vaatii tuen tai tanakan vieruskasvin; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen mesipistiäiskasvi
Echinacea pallidarohtopäivänhattuAsteraceaekeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Echinacea purpureapunahattuAlba, MagnusAsteraceaekeskikokoinen; taantuu nopeasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Echinops bannaticus/ritrosinipallo-ohdakeAsteraceaekorkea tai keskikokoinen; talventörröttäjä; syvä juuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Epimedium x rubrumtarhavarjohiippaBerberidaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Eryngium planumsinipiikkiputkimm. Blue HobbitApiaceaekeskikokoinen; talventörröttäjä; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi
Eupatorium maculatumtäpläpunalatvaAtropurpureum; myös valkoinenAsteraceaekorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Eupatorium purpureumpurppurapunalatvaAsteraceaekorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Euphorbia cyparissiastarhatyräkki, kuusityräkkiEuphorbiaceaematala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Euphorbia palustrisrantatyräkkiEuphorbiaceaekorkea; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Euphorbia polychromakultatyräkkiEuphorbiaceaematala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Fallopia japonica var. compactaneidontatarPolygonaceaekeskikokoinen; arka keväthalloille; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille
Festuca glauca sininataPoaceaeheinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen; metsäpuutarhaan
Festuca Glauca-Ryhmä 'Blue Select'sininataPoaceaeheinäkasvi, matala; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen
Festuca trachyphyllajäykkänataPoaceaeheinäkasvi, keskikorkea luonnonkasvi; mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica'preeria-angervoRosaceaekorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Filipendula ulmarianiittymesiangervoRosaceaekeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; metsäpuutarhaan
Fragaria vescaahomansikkaRosaceaematala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaan
Galium odoratumtuoksumataraRubiaceaematala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Galium verumkeltamataraRubiaceaematala luonnonkasvi; syvä pääjuuridynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Geranium macrorrhizumtuoksukurjenpolvimm. Album, Bevan, Ingwersen's Variety, Spessart, WilmaGeraniaceaematala; hyvä syysväri; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestäperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Geranium phaeum tummakurjenpolviAlbum, SamborGeraniaceaematala; leviää voimakkaasti siemenestäpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Geranium platypetalumkaukasiankurjenpolviGeraniaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenmesipistiäiskasvi
Geranium renardiinyppykurjenpolviGeraniaceaematalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Geranium 'Rozanne', 'Summer Skies'jalokurjenpolviGeraniaceaematala; vesimyyrän herkkuakatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen mesipistiäiskasvi
Geranium sanguineumverikurjenpolvimyös Album Geraniaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan perhoskasvi, mesipistiäiskasvi
Geranium sanguineum 'Max Frei'verikurjenpolviGeraniaceaematala; kehittyy hitaastikatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Geranium sanguineum 'Nanum'verikurjenpolviGeraniaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katunalueilla menestynyt välikaistoilla; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Geranium sanguineum var. striatumneidonkurjenpolviHempukkaGeraniaceaeFinE, matalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenmesipistiäiskasvi
Geranium sylvaticum ja lajikkeetmetsäkurjenpolviGeraniaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Geranium x cantabrigiensepeittokurjenpolviBiokovo, Cambridge, KarminaGeraniaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Geranium x magnificumtarhakurjenpolviGeraniaceaematala tai keskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan mesipistiäiskasvi
Geum coccineumtulikellukkaBorisiiRosaceaematalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi
Gillenia trifoliataperhoangervoRosaceaematala tai keskikokoinen; kehittyy hitaastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Helenium Autumnale-ryhmäsyyshohdekukkaMoerheim Beauty, Pumilum Magnificum, Rotgold, Rubinzwerg Asteraceaekeskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi
Helenium hoopesiikoreahohdekukkaAsteraceaematala tai keskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi
Helianthus 'Lemon Queen'jaloauringonkukkaAsteraceaekorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi, mesipistiäiskasvi
Heliopsis helianthoides var. scabrapäivänsilmäAsteraceaekorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hemerocallis fulva 'Sirkku'rusopäivänliljaHemerollidaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Apricot' ('Aino')tarhapäivänliljaHemerollidaceaeFinE, keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Kartano'tarhapäivänliljasamankaltaisia 'Sammy Russell', 'Tejas'Hemerollidaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Stenantha'kartanokuunliljaAsparagaceaeFinE, keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta 'Elata'isokuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulta 'Erromena'hämykuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Francee'komeakuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Hyacinthina'hopeakuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta lancifoliajapaninkuunliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiana 'Elegans'sinikuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiiraitakuunliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 'Ginko Graig'jalokuunliljaAsparagaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tardiana-Ryhmä 'Halcyon'tarhakuunliljaAsparagaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata 'Irish Green'kiiltokuunliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata var. univittatakirjokuunliljaAsparagaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hyssopus officinalisiisoppiLamiaceaematala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen tai rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Iris halophila var. sodgianaarokurjenmiekkaIridaceaekeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Iris pseudacoruskeltakurjenmiekkaIridaceaekorkea luonnonkasvi; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji veteen, vesirajaan ja kosteaan maahanmesipistiäiskasvi
Iris setosakaunokurjenmiekkaKiiminki, MuhosIridaceaekeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Iris sibiricasiperiankurjenmiekka Ceasar's Brother'Iridaceaekorkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä perennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Iris Sibirica-Ryhmäloistokurjenmiekka Cambridge, Ruffled VelvetIridaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Juncus conglomeratuskeräpäävihviläCyperaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan tai kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Juncus effususröyhyvihviläCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Knautia arvensisketoruusuruohoCaprifoliaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; vesimyyrän herkkuakatualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Koeleria glaucahopeatoppoPoaceaematala; mätästäväkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Lamium galeobdolonkeltapeippiGolden Crown, FlorentinumLamiaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maa- ja maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allemesipistiäiskasvi
Lamium galeobdolon 'Herman's Pride''keltapeippiLamiaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; mätästäväperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenmesipistiäiskasvi
Lamium maculatum hopeatäpläpeippi'Chequers', 'Pink Nancy', 'White Nancy'Lamiaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; puiden ja pensaiden allemesipistiäiskasvi
Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis 'Paula'särkynytsydänPapaveraceaekeskikokoinen; myrkyllinen; lakastuu aikaisinperennat ryhmissä
Lavatera thuringiacaharmaamalvikkiMalvaceaekorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi
Leucanthemum vulgarepäivänkakkaraAsteraceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenperhoskasvi
Leymus arenariusrantavehnäPoaceaeheinäkasvi, keskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Ligularia dentatakallionauhusAsteraceaekorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Ligularia x hesseisoihtunauhusAsteraceaekorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Ligularia 'Hietala'lapinnauhusAsteraceaekorkea; talventörröttäjä; kestävin ja aikaisin nauhusperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Ligularia wilsonianakultanauhusAsteraceaekorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Lilium martagon 'Album'varjoliljaLiliaceaekeskikokoinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjä; leviää siemenestä ja sivusipuleistadynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Luzula niveahopeapiippoJuncaceaeheinäkasvi, matalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Lychnis chalcedonicapalavarakkausCaryophyllaceaekeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvin perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Lysimachia nummulariasuikeroalpiPrimulaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Lysimachia punctatatarha-alpiPrimulaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Lysimachia thyrsifloraterttualpiPrimulaceaematala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan
Lysimachia vulgarisranta-alpiPrimulaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Lythrum salicaria pohjanrantakukkaBlush, Rosy GemLythraceaekeskikokoinen luonnonkasvi; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen; lajikkeet menestyvät kuivemmassa maassa paremmin kuin peruslajimesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Macleaya cordatahuisku-unikkoPapaveraceaekorkea; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Malva moschatamyskimalvaMalvaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi
Menyanthes trifoliataraateMenyanthaceaematala luonnonkasvihulevesikohteissa peruslaji veteen
Miscanthus sinensis elefanttiheinäKleine Silberspinne, UppsalaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Molinia caeruleasiniheinäPoaceaeheinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; kohtalainen talventörröttäjähulevesikohteissa kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Molinia caerulea var. arundinaceaisosiniheinäMoorhexe, TransparentPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Monarda didyma punaväriminttuAnillina FinE, Cambridge Scarlet, Rosaliina FinE, ScorpionLamiaceaekeskikokoinen tai korkea; taantuu nopeasti; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Myosotis scorpioidesluhtalemmikkiBoraginaceaematala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Nepeta x faasseniimirrinminttuLamiaceaematala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Nepeta x faasseniimirrinminttu'Walker's Low', 'Six Hill's Giant'Lamiaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueill; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan mesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Nepeta subsessiliskollinminttuLamiaceaematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Omphalodes vernakevätkaihonkukkaBoraginaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Origanum vulgaremäkimeiramiLamiaceaematala luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Pachysandra terminalisvarjoyrttiBuxaceaematala (varpu); leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Paeonia anomalakuolanpioniPaeoniaceaekeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Phlox stoloniferarönsyleimuPolemoniaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alleperhoskasvi
Physostegia virginianakellopeippiLamiaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Pilosella officinarumhuopakeltanoAsteraceaematala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaan
Polemoniun caeruleumlehtosinilatvaPolemoniaceaematala tai keskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen mesipistiäiskasvi
Polygonatum multiflorumlehtokieloAsparagaceaekeskikokoinen; kehittyy hitaasti; myrkyllinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Pulmonaria saccharatavalkotäpläimikkäMrs. MoonBoraginaceaematala; lehtien koristearvo paranee kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allemesipistiäiskasvi
Ratibida pinnatapreeriakeltahattuAsteraceaekeskikokoinen tai korkeaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Rheum palmatumkoristeraparperiPolygonaceaekorkea; lehti myrkyllinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Salvia nemorosalehtosalviaLamiaceaematala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Salvia x sylvestrisloistosalviaBlauhügel, CaradonnaLamiaceaematala; talventörröttäjä perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sanguisorba hakusanensiskomealuppioRosaceaekorkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sanguisorba japonensisjapaninluppioRosaceaeFinE, korkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sanguisorba officinalis 'Tanna'punaluppioRosaceaekorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'kiiltoluppioRosaceaekeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvin perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Scirpus sylvaticuskorpikaislaCyperaceaekeskikorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristohulevesikohteissa varauksin veteen, vesirajaan ja kosteaan maahan
Sedum 'Herbstfreude'komeamaksaruohoCrassulaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sedum 'Matrona'isomaksaruohoCrassulaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sedum spurium 'Summer Joy'kaukaasianmaksaruohoCrassulaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvimesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sedum telephiumisomaksaruohoCrassulaceaematala luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi
Senecio doriadorianvillakkoAsteraceaekorkea; myrkyllinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sesleria caeruleasinilupikkaPoaceaeheinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Silene dioicapuna-ailakkiCaryophyllaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; emikasvi talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sparganium erectumhaarapalpakkoTyphaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Sporobolus heterolepispreeriaheinäPoaceaeheinäkasvi, matala koristeheinä; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen
Stachys byzanthinanukkapähkämöLamiaceaematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi
Stachys macranthajalopähkämöLamiaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunuskasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Tanacetum vulgarepietaryrttiAsteraceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjädynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Telekia speciosaauringontähtiAsteraceaekorkea; talventörröttäjä; syväjuurinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Thalictrum aquilegifoliumlehtoängelmäRanunculaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Thymus praecoxharmaa-ajuruohoMinor, Pink Schinz, var. pseudolanuginosusLamiaceaematala; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Thymus serpyllum kangasajuruohoAlbus FinE, Coccineus, Magic Carpet, var. Ericoides FinELamiaceaematala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Tiarella cordifoliarönsytiarellaSaxifragaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen;
Trollius asiaticusaasiankulleroRanunculaceaematala; lakastuu aikaisin; talventörröttäjä perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius chinensiskesäkulleroGolden QueenRanunculaceaematala tai keskikokoinen; lakastuu aikaisin; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius europaeusniittykulleroRanunculaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; lakastuu aikaisin; talventörröttäjä; pysty juurakkoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Typha angustifoliakapeaosmankäämiTyphaceaekorkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Waldsteinia ternatarönsyansikkaRosaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Verbena hastatatähkäverbenaAlba, RoseaVerbenaceaekorkea; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronica austriaca subsp. teucriumloistotädykePlantaginaceaematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Veronica longifoliarantatädykeAlbaPlantaginaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjähulevesikohteissa täydentävä laji kosteassa maassa; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronicastrum sibiricumidäntädykköPlantaginaceaekorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica) sininenvirginiantädykköPlantaginaceaekorkea; aikaisempi kuin lajikkeet; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica)virginiantädykkö Alba, RoseaPlantaginaceaekorkea; talventörröttäjä; lajikkeet myöhäisempiä kuin peruslajiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Vinca minorpikkutalvioApogynaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi
Viscaria vulgarismäkitervakkoCaryophyllaceaematala luonnonkasvi; talventörröttäjä; paalujuuriperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi

SYVENTÄVÄN TIEDON APUTAULUKKO RUOHOVARTISTEN KASVIEN MERKITYKSESTÄ PERHOSILLE JA MESIPISTIÄISILLE

Jos tarvitset syventävää lisätietoa ruohovartisten kasvien merkityksestä perhosten isäntäkasveina tai kasvisukujen yksittäisistä lajeista, katso oheista ruohovartisten kasvien aputaulukosta.

Taulukkoon on koottu kotimaisia perhosia ja mesipistiäisiä erityisen hyvin houkuttelevia ruohovartisia kasvisukuja. Tiedot hyvistä mesikasveista mesipistiäisille ja perhosille löytyvät myös master-taulukosta. Aputaulukko täydentää master-taulukkoa perhosten toukille tärkeillä ruohovartisilla ravintokasveilla eli isäntäkasveilla. Osaan listatuista kasvisuvuista kuuluu useita merkittäviä kasvilajeja ja eräisiin vain yksi tai muutama oleellinen laji, joka on mainittu erikseen. Vain ne kasvisuvut on mainittu, joiden lajit hyödyttävät merkittävästi monia perhos- tai mesipistiäislajeja. Esimerkiksi kasveja, joita syö toukkana vain yksi tai muutama harvinainen perhoslaji, tai joiden kukista ovat riippuvaisia vain harvat uhanalaiset mesipistiäiset, ei ole otettu mukaan luetteloihin. Tällaisilla kasveilla voi kuitenkin olla paikallisesti suuri luonnonsuojelullinen merkitys.

Taulukoissa on esitetty vain sellaisia kasvisukuja, joissa on julkisten viheralueiden istutuksiin hyvin sopivia lajeja.  Perhosille ja mesipistiäisille tärkeitä kasvisukuja, joiden lajit leviävät nopeasti istutusten ulkopuolelle tai ovat voimakaskasvuisia rikkakasveja, ei ole mainittu. Esimerkkeinä sellaisista ovat voikukat (Taraxacum) ja ohdakkeet (Cirsium), joilla on paikkansa esim. ruderaattialueilla ja luontoalueilla.

Avaa taulukko näkyville tästä (aputaulukko, ruohovartiset kasvit ja monimuotoisuus
KasvisukuKasviheimoPerhosten isäntäkasviPerhosten mesikasviMesipistiäis-kasviLisätietoaLähde
AlliumAmaryllidaceaexx1, 2, 3
BergeniaSaxifragaceaexHoukuttelevat lähinnä yöperhosia.1
BistortaPolygonaceaexErityisesti isokonnantatar ( B. officinalis = Persicaria bistorta ) hyvä mesipistiäiskasvi.2, 3
CentaureaAsteraceaexxxLähinnä luonnonvaraiset lajit perhosten toukkakasveja.1, 2, 3, 4
CoreopsisAsteraceaexx1, 3
DianthusCaryophyllaceaex1
EchinaceaAsteraceaexx1, 2, 3
EchinopsAsteraceaexx1, 2, 3
EryngiumApiaceaexx1, 2, 3
EupatoriumAsteraceaex1
GeraniumGeraniaceaexxKyläkurjenpolvi ( G. pratense ) houkuttelee erittäin hyvin mesipistiäisiä. Metsäkurjenpolvi ( G. sylvaticum ) ja verikurjenpolvi ( G. sanguineum ) tunnetusti hyviä kasveja sekä perhosille että mesipistiäisille.1, 2, 3, 4
G. sylvaticumxx1
GeumRosaceaexLuonnonvarainen niittykellukka ( G. rivale ) houkuttelevin.3
HeleniumAsteraceaex2
HyssopusLamiaceaexx1, 2
IrisIridaceaex2
KnautiaCaprifoliaceaexxLuonnonvarainen ketoruusuruoho ( K. arvensis ) on yksi parhaista perhos- ja mesipistiäiskasveista.1, 2, 3
LamiumLamiaceaex3
LavateraMalvaceaex2, 3
LeucanthemumAsteraceaexxErityisesti isopäivänkakkara ( Leucanthemum x superbum ) mainitaan hyvänä perhosten mesikasvina.1
LigulariaAsteraceaexxVarsinkin soihtunauhus ( L. x hessei ), valtikkanauhus ( L. przewalskii ) ja kallionauhus ( L. dentata ) erinomaisia perhosten mesikasveja.1, 5
LiliumLiliaceaexLähinnä varjolilja ( L. martagon ) tunnettu hyvänä yöperhosten mesikasvina.1
LythrumLythraceaexx1, 3
MalvaPrimulaceaex3, 4
MonardaLamiaceaexx1, 2
NepetaLamiaceaexx1, 2
OriganumLamiaceaexxxYksi parhaiten hyönteisiä houkuttelevista kasvisuvuista. 1, 2, 3, 4
PhloxPolemoniaceaex1
PolemoniumPolemoniaceaex2
PulmonariaBoraginaceaex2, 3
SalviaLamiaceaexx1, 2
SedumCrassulaceaexxMm. keltamaksaruoho ( S. acre ) ja syys- eli komeamaksaruoho ( S. spectabile ) hyvin houkuttelevia. Komeamaksaruoho (S. 'Herbstfreude') erinomainen perhosten mesikasvi ja mesipistiäiskasvi. Isomaksaruoho myös erittäin hyvä mesipistiäiskasvi. Kaukasianmaksaruoho (P. spurius) erinomainen perhosten mesikasvi ja mesipistiäiskasvi. 1, 3
SileneCaryophyllaceaexxxUseat lajit ovat erityisesti yöperhosten suosiossa. Lisäksi luonnonvaraiset lajit, erityisesti nurmikohokki ( S. vulgaris ) ja nuokkukohokki ( S. nutans ) usean harvinaisen ja uhanalaisen perhosen isäntäkasveja.1, 2, 3
StachysLamiaceaex3
TanacetumAsteraceaexxx1, *
TelekiaAsteraceaex1
ThymusLamiaceaexxxYksi parhaiten hyönteisiä houkuttelevista kasvisuvuista. Kangasajuruoho ( T. serpyllum ) usean uhanalaisen perhosen isäntäkasvi.1, 2, 3
VerbenaVerbenaceaexx1, *
VeronicaPlantaginaceaexxxPienikukintoiset lajit, kuten nurmitädyke ( V. chamaedrys ) ja rohtotädyke ( V. officinalis ) eivät houkuttele merkittävästi pölyttäjiä.1, *
VeronicastrumPlantaginaceaexx1, 2, 3
ViscariaCaryophyllaceaexxxMäkitervakko ( V. vulgaris = Lychnis viscaria ) erityisen tärkeä perhosille ja mesipistiäisille.1, *

Aputaulukko on päivitetty maaliskuussa 2022.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa


LÄHTEET

Mesipistiäiskasvit:

Taulukon lähdenumerot 1-4 viittaavat seuraaviin lähdeteoksiin.

 1. Mikkola, K. & Tanner, H. 2001: Perhospuutarha. Tammi. 240 s.
 2. University of Sussex, Goulson Lab: The best garden flowers for bees. http://www.sussex.ac.uk/lifesci/goulsonlab/resources/flowers
 3. Bumblebee Conservation Trust: Bee kind, Flower Finder. https://beekind.bumblebeeconservation.org/home
 4. Nichols, R. N., Goulson, D. & Holland J. M. 2019: The best wildflowers for wild bees. Journal of Insect Conservation 23 (2019): 819–830.
 5. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kimalaisseuranta 2019–2021. (Pölyhyöty-hanke, Suomen ympäristökeskus. www.syke.fi/hankkeet/polyhyoty)

 

Perhosten isäntäkasvit:

 • Perhosten isäntäkasvitiedoissa ei ole lajikohtaisia lähdeviitteitä. Lähdekirjallisuutena on käytetty alla lueteltuja lähteitä.
 • Bengtsson, B. Å. 2011: Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roesslerstammidae-Lyonetiidae. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 494 s.
 • Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2008: Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae Psychidae. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. 646 s.
 • Silvonen, K., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2014: Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja. Bugbook publishing. 820 s.
 • Slamka, F. 2006–2013: Pyraloidea of Europe, Volume 1–3.
 • Svensson, I. 2006: Nordens vecklare – The Nordic Tortricidae. 349 s.
 • Microlepidoptera of Europe -sarja (Vol. 1–9).