2. Ruohovartisten kasvien peruslajisto

 • Päivitetty: tammikuu 4, 2021
 • Luotu: maaliskuu 4, 2020

Suositeltavien kasvilajien ja lajikkeiden hakutaulukot – puuvartisista kasveista, ruohovartisista kasveista ja kukkivista sipulikasveista – ovat Helsingin Kaupunkikasvioppaan sydän.

Ruohovartisten kasvien eli perennojen peruslajiston hakutaulukkoon on koottu Helsinkiin suositeltavat ruohovartiset koristekasvit ja luonnonkasvit sekä heinät. Erilaisia hakusanoja yhdistämällä taulukko suodattaa lajit käyttösuositusten ja -alueiden, ominaisuuksien ja monimuotoisuusarvojen perusteella. Perennojen ominaisuustietoihin on koottu muuttumattomia ominaisuuksia ja suosituksia kasvien käyttökohteista. Taulukosta voi hakea suositeltavia perennoja mm. perinteisiin perennaryhmiin, katualueille, hulevesikohteisiin, dynaamisten istutusten eri kerroksiin ja metsäpuutarhaan.

Sisältö


Annalan huvilapuutarhan perennoja 

Yleistä

Ruohovartisten kasvien lajisuositukset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusten tuloksiin hankkeista, joissa on selvitetty ruohovartisten kasvien menestymistä erilaisissa puisto-, katualue- ja hulevesikohteissa sekä Helsingin kaupungin teettämiin opinnäytetöihin ja julkaisuihin Helsingin dynaamisista istutuksista. Suosituksen on koonnut Sirkka Juhanoja Luonnonvarakeskuksesta. 

Hakutaulukon lähtökohtana on, että oppaassa esiteltyjä kasveja kasvatetaan Suomessa. Suositeltaviksi lajeiksi on hyväksytty kasveja, joiden menestymisestä ja soveltuvuudesta julkisiin istutuksiin on olemassa tutkittua tai kokemusperäistä tietoa riittävän pitkältä ajalta. Hyvin voimakkaasti leviäviä lajeja ei ole otettu mukaan, mikäli niiden leviäminen uhkaa muita lajeja. Haitallisia vieraslajeja ei ole hyväksytty mukaan.  

Jos tieteellisen nimen yhteydessä on esitetty kanta- tai lajikenimi, suositus koskee nimenomaisesti kyseistä kantaa tai lajiketta. Jos on pelkkä tieteellinen nimi, suositus koskee kyseistä lajia, jossa ei tiedetä esiintyvän suurta vaihtelua. Lajikesarakkeessa esitetyt lajikkeet on todettu Suomessa menestyviksi.  

Kasvilajeista on hakutoiminnoilla saatavissa tietoja ja suosituksia eri teemoilla: 

 • perusominaisuudet: myrkyllisyys, luonnonvaraisuus Suomessa, FinE-kasvi, heinäkasvi 
 • kasvuominaisuudet: mätästävyys, kasvunopeus, kasvurytmi, korkeusluokka, talvenkestävyys, pitkäikäisyys, tuennan tarve 
 • leviävyys: leviävyys siemenestä tai kasvullisesti
 • juuristo: juuristotyyppi (tieto puutteellista) 
 • koristearvo eri vuodenaikoina: syysväri, talviasu 
 • käyttökohteet:  käyttö ryhmissä, katualueilla, hulevesikohteissa, dynaamisissa istutuksissa, metsäpuutarhassa, peittokasvina
 • käyttö hulevesialueilla: soveltuvuus hulevesikohteiden erilaisiin kosteusoloihin 
 • käyttö dynaamisissa istutuksissa: soveltuvuus dynaamisten istutusten eri kerroksiin 
 • monimuotoisuuden edistäminen: käyttökelpoisuus mesi- tai siitepölykasvina, perhoskasvina tai lintujen ravintokasvina 

Miten haen lajeja taulukosta?

 

Sanahakupalkki sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Hakusanoja ei tarvitse erotella pilkuilla. Luettelosta voi hakea seuraavilla, teemoittain ryhmitellyillä hakusanoilla tai niiden osilla (hakusanat lihavoitu ja kursivoitu) 

Kaikkia hakusanoja voi yhdistää vapaasti.  

 1. hakuesimerkki: Haulla luonnonkasvi vesirajaan taulukko listaa kaikki Suomessa luonnonvaraiset ruohovartiset kasvit, jotka menestyvät hulevesikohteissa vesirajassa  
 2. hakuesimerkki: Haulla perhos reuna ryhmissä taulukko listaa kaikki perinteisten perennaryhmien reunakasveiksi soveltuvat perennat, jotka houkuttelevat perhosia.

 


Hakusanojen selitykset

 

Perusominaisuudet 

Suomessa luonnonkasvi: Suomessa tavattava luonnonvarainen laji 

FinE-kasvi: Suomessa tutkittu, terve, lajikeaito ja tasalaatuinen, käyttö- ja koristearvoltaan hyvä kasvi. FinE-kasvit lisätään testatuista emokasveista, jotka on puhdistettu tärkeimmistä kasvitaudeista. FinE-kasvit on valittu suomalaisen kasvitutkimuksen tuloksina 

Heinäkasvi:  Poaceae-heimoon kuuluvia yksisirkkaisia kasveja eri kasvisuvuista. Suosituksissa on mukana n. 15 eri sukuihin kuuluvaa heinäkasvia. Kasvutavaltaan heinämäisiä ovat myös sarat (Carex) ja vihvilät (Juncus) 

Myrkyllinen: Kasvi on kokonaan tai joistakin osistaan myrkyllinen tai ihoärsytystä aiheuttava. Tiedot perustuvat pääosin HUS:in myrkytystietokeskuksen listaan, osittain kirjallisuuteen (viitteet lopussa).  


Kasvuominaisuudet  

Koko: Kasvin korkeus (suuntaa-antava); korkea vähintään noin 120 cm; keskikokoinen noin 50-120 cm; matala < 50 cm. 

Mätästävä/löyhästi mätästävä: Kasvutavan kuvaus: merkitty heinille, osmankäämeille, saroille ja vihvilöille. 

Kehittyy hitaasti: Kasvi saavuttaa täyden koon ja runsaan kukinnan vasta toisena tai kolmantena vuonna istutuksesta. 

Lähtee keväällä aikaisin/myöhään kasvuun: Kasvuunlähtö on säännöllisesti useita muita lajeja aikaisempi tai myöhäisempi. 

Taantuu nopeasti: Kasvusto heikkenee ja harvenee muutaman vuoden kuluessa ja vaatii uudistamisen. 

Arka keväthalloille: Kasvi saa herkästi vioituksia kasvukauden alkupuolella esiintyvistä halloista. 

Vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin: Kasvilla on taipumus taipua tai lamota ilman tukea.  


Koristearvo eri vuodenaikoina 

Lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen: Tämä ominaisuus koskee lähinnä vain lajeja, joilla melko lyhytkestoisen kukinnan jälkeen lehtien muoto ja väri säilyvät pitkään näyttävinä. Tämä ominaisuus on merkitty Iris-, Carex– ja Hemerocallis-lajeille. 

Lakastuu aikaisin: Kasvi kellastuu, muuttuu ruskeaksi tai kuihtuu kokonaan kesken kasvukauden. 

Hyvä syysväri: Kasvi saa selvästi erottuvan koristeellisen syysvärityksen. 

Talventörröttäjä: Kasvi säilyttää pystyn rakenteensa talvella. Näyttävä talviasuisena. Lintujen talviravintokasvi.   


Leviävyys 

Leviää voimakkaasti siemenestä: Laji kasvattaa runsaasti siementaimia, jotka leviävät laajahkolle alueelle.  

Leviää maarönsyillä/leviää voimakkaasti maarönsyillä: Laji laajentaa kasvualaansa pääasiassa maarönsyjen avulla. Leviäminen on voimakasta, jos rönsyt leviävät kauas lähtöpaikasta.


Juuristo 

Syvä paalujuuri, syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen: Merkitty, jos on tiedossa. Lista ei ole kattava, koska tietoa ei ole saatavilla. 


Käyttökohteet 

Perennat ryhmissä: Kasvi sopii käytettäväksi lähes kaikenlaisissa perennaistutuksissa. Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin: massaistutuksiin, perinteisiin ryhmiin ja dynaamisiin istutuksiin. 

Ei massaistutuksiin: Kasvi ei sovellu massaistutuksiin jonkin ominaisuutensa vuoksi. 

Katualueille: Kasvi soveltuu käytettäväksi katualueiden rajatuilla viheralueilla. 

Hulevesikohteissa veteen/vesirajaan/kosteaan maahan/vaihtelevaan kosteuteen: Kasvi menestyy, jos sen juuret ovat kokonaan vedessä/joko vedessä tai märässä maassa/kosteassa maassa, joka ei kuivu välillä/kestää myös ajoittaista kasvualustan kuivumista. 

Hulevesikohteissa peruslaji/täydentävä laji: Peruslaji kasvattaa nopeasti vahvan kasvuston, mutta ei tukahduta muita lajeja/täydentävä laji on elinvoimainen, mutta ei muodosta yhtä yhtenäisiä kasvustoja kuin peruslaji. 

Peittokasvi: Laji muodostaa maanpinnan peittävän, yleensä matalahkon yhtenäisen kasvuston. Peittokasvit ovat varmoja, menestyviä lajeja.  

Reunakasvi: Laji muodostaa yhtenäisen, maanpinnan peittävän, vahvan kasvuston. Soveltuu käytettäväksi istutusalueen reunassa. 

Dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen: Kookas laji, jota istutetaan pieninä korkeintaan muutaman yksilön ryhminä; sesonkiteemakerrokseen: keskikorkeita lajeja, jotka kukkivat eri aikaan ja erivärisinä; maanpeittokerrokseen: matalia, varjostusta sietäviä lajeja; täyttökerrokseen: aukkopaikkoihin siemenestä leviäviä tai sipulikukkalajeja. Suositukset ovat ohjeellisisa, eivät poissulkevia. Suositukset perustuvat toistaiseksi vähäiseen kokemukseen.  Tietoja päivitetään.  

Metsäpuutarhaan: Laji soveltuu hoitoluokkaan C.1.1. puistometsä, joka sijaitsee keskeisesti taajamarakenteessa osana kulttuuriympäristöä. Lista ei ole kattava, ja se perustuu osittain keskieurooppalaiseen tietoon, koska kokemusta tai tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomesta on vähän. Lajilista on lyhyt, koska metsäympäristöön tehdään istutuksia hyvin harkitusti.  

Pensaiden ja puiden alle: Laji menestyy puiden ja pensaiden alla maanpeittokasvina. 


Monimuotoisuusarvot 

Hyvä mesi- tai siitepölykasvi: Eri hyönteisryhmät käyttävät mettä tai siitepölyä ravinnoksi.  

Perhoskasvi: Kasvi houkuttelee perhosia. Mikkolan ja Tannerin kirjassa Puutarhan perhoskasvit (2001) on esitetty perhoskasvien luokittelu asteikolla 1-5. Arvon 2 saaneilla kasveilla on jonkin verran merkitystä perhoskasveina. Nämä on merkitty perhoskasveina sulkuihin. Arvon 3 saaneet kasvit ovat melko hyviä perhoskasveja esitetyn luokituksen mukaan. Arvoja 3-5 saaneet kasvit on merkitty perhoskasveiksi.   

Lintujen ravintokasvi: Linnut käyttävät siemeniä ravinnoksi etenkin talvella.  


Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa


Peruslajisto, ruohovartiset

Tieteellinen nimiSuomenkielinen nimiLajikkeitaHeimoOminaisuudet Käyttökohteet Monimuotoisuusarvot
- Suomessa luonnonkasvi
- FinE
- heinäkasvi
- mätästävä / löyhästimätästävä
- myrkyllinen
- koko: korkea / keskikokoinen/matala
- kehittyy hitaasti
- lähtee keväällä aikaisin / myöhään kasvuun
- arka keväthalloille
- lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen
- leviää voimakkaasti siemenestä
- leviää maarönsyillä / leviää voimakkaasti maarönsyillä
- lakastuu aikaisin
- hyvä syysväri
- talventörröttäjä
- vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin
- taantuu nopeasti
- syväpaalujuuri,syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen
- perennat ryhmissä
- katualueille
- rajatuille katualueille
- rajatuille alueille
- hulevesikohteissa veteen / vesirajaan / kosteaan
- maahan / vaihtelevaan kosteuteen
- hulevesikohteissa peruslaji / täydentävä laji
- peittokasvi
- reunakasvi
- dynaamisissa istutuksissa
- rakennekerrokseen / sesonkiteemakerrokseen / maanpeittokerrokseen / täyttökerrokseen
- metsäpuutarhaan
- pensaiden ja puiden alle
- ei massaistutuksiin
- mesipistiäiskasvi
- perhoskasvi
Achillea millefolium 'Cerise Queen'punakärsämöAsteraceaekeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Aconogonon alpinum 'Kesäheila'alppiröyhytatarPolygonaceaeFinE, keskikokoinen; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Aconogonon divaricatumkaitaröyhytatarPolygonaceaekorkea; vaatii tuennan; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Aconogonon x fennicumsuomenröyhytatarPolygonaceaekorkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; hyvä syysväriperennat ryhmissä
Aconogonon nakaiipikkuröyhytatarPolygonaceaeFinE, keskikokoinen; arka keväthalloille; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi
Aconogonon polymorphum 'Johanniswolke'IdänröyhytatarPolygonaceaeFinE, korkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä
Aconogonon weyrichii 'Nina'laavaröyhytatarPolygonaceaeFinE, korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä
Actaea (Cimicifuga) racemosatähkäkimikkiRanunculaceaekorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Actaea (Cimicifuga) simplexsyyskimikkiAtropurpurea, BrunetteRanunculaceaekorkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Alchemilla erythropodareunuspoimulehtiRosaceaematalaperennat ryhmissä; katualueille: menestynyt välikaistoissa; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeitto- tai täyttökerrokseen
Alisma plantago-aquaticaratamosarpioAlismatacaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Allium schoenoprasumruoholaukkaAmaryllidaceaematala luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; muiden lajien joukkoonmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'helminukkajäkkäräAsteraceaematalaperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Anemonidium canadense kanadanvuokkoRanunculaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Anthericum liliagotähkähietaliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; leviää maavarren avullaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Arnebia pulchraisoprofeetankukkaBoraginaceaematalaperennat ryhmissä
Artemisia ludovicianahopeamarunaAsteraceaematala; myrkyllinen; leviää voimakkaasti maarönsyistäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Aruncus aethusifoliuspikkutöyhtöangervoRosaceaematala; hyvä syysväriperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Aruncus dioicusisotöyhtöangervoRosaceaekeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Asarum europaeumlehtotaponlehti, peittolehtiAristolochiaceaematala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Aster divaricatusvarjoasteriAsteraceaekeskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Saarenmaa' ja 'Svets'reunusasteriAsteraceaematala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster Dumosus-.Ryhmä 'Seija'reunusasteriAsteraceaeFinE, keskikokoinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen mesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster Dumosus-Ryhmä 'Sini'reunusasteriAsteraceaematala; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster ericoideskanerva-asteriAsteraceaekeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster novi-belgii 'Herttoniemi'syysasteriAsteraceaeFinE, keskikokoinen tai korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster sedifoliuspikkuasteriAsteraceaekeskikokoinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Aster sedifolius 'Nanus'pikkuasteriAsteraceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen mesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Astilbe Arendsii-risteymätjaloangervoAmethyst, Brautschleier, Cattleya, Gloria, Hyazinth, Irrlicht, Niinivaara FinE, Satumaa FinE, Weisse GloriaSaxifragaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissämesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Astilbe chinensis var. taguetiiisojaloangervoPurpurkerzeSaxifragaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Astilbe Japonica-Ryhmä 'Montgomery'japaninjaloangervoSaxifragaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; metsäpuutarhaan
Astilboides tabulariskilpiangervoSaxifragaceaekeskikokoinenperennat ryhmissä
Astrantia majorisotähtiputkiApiaceaekeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Astrantia majorisotähtiputkiRoma, Rosensymphonie, Ruby CloudApiaceaekeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Astrantia maximakaukasiantähtiputkiApiaceaekeskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Bergenia cordifolia / crassifoliavuorenkilvetSaxifragaceaematala; leviää maarönsyilläreunakasvi; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Bistorta officinalisisokonnantatarPolygonaceaekeskikokoinen; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; metsäpuutarhaan
Brunnera macrophyllarotkolemmikkiBoraginaceaematalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Butomus umbellatussarjarimpiButomaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; leviää maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Calamagrostis brachytrichatimanttikastikkaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'koristekastikkaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Calla palustrissuovehkaAraceaeluonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillähulevesikohteissa vesirajaan ja kosteaan maahan
Caltha palustrisrentukkaRanunculaceaematala luonnonkasvi; myrkyllinen, voi aiheuttaa ihoärsytystä; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyillähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan
Campanula glomeratapeurankelloCampanulaceaematala tai keskikorkea luonnonkasvi; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Campanula glomeratapeurankelloAlba, Dahurica, SuperbaCampanulaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestä; lajikeaitous edellyttää kasvullista lisäystädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Carex acutaviiltosaraCyperaceaekeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävä; syvä haaroittuva juuristohulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex acutiformishetesaraCyperaceaekeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex flaccavahasaraCyperaceaematala luonnonkasvi; löyhästi mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen; ei massaistutuksiin
Carex ovalisjänönsaraCyperaceaematala luonnonkasvi; mätästävä; haaroittuva juuristohulevesikohteissa vaihtelevaan kosteuteen
Carex pseudocyperusvarstasaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä hulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan
Carex rhyncophysakaislasaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex rostratapullosaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjähulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Carex vesicarialuhtasaraCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Centaurea jaceaahdekaunokkiAsteraceaekeskikokoinen luonnonkasvi; syväjuurinendynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Cephalaria giganteakaukasiankirahvinkukkaCaprifoliaceaekorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Cerastium tomentosum 'Silberteppich'hopeahärkkiCaryophyllaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Chelone glabravalkokonnanyrttiPlantaginaceaekeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Chelone obliqualilakonnanyrttiPlantaginaceaekeskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Coreopsis verticillatasyyskaunosilmäAsteraceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissäperhoskasvi
Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier'nurmilauhaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Deschampsia flexuosametsälauhaPoaceaeheinäkasvi, keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Dianthus deltoidesketoneilikkaCaryophyllaceaematala luonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillä perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Dicentra formosakesäpikkusydänPapaveraceaematala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; reunakasvi
Dicentra Formosa-Ryhmä 'Luxuriant'purppurapikkusydänPapaveraceaematala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi
Dictamnus albus mooseksenpalavapensasRutaceaekeskikokoinen; myrkyllinen, ihoa ärsyttäväperennat ryhmissä; dynamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Doronicum orientalekevätvuohenjuuriAsteraceaematala; lakastuu aikaisinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Dracocephalum sibiricumsiperianampiaisyrttiLamiaceaekeskikokoinen; vaatii tuen tai tanakan vieruskasvin; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen mesipistiäiskasvi
Echinacea pallidarohtopäivänhattuAsteraceaekeskikokoinen; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Echinacea purpureapunahattuAlba, MagnusAsteraceaekeskikokoinen; taantuu nopeasti; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Echinops bannaticus/ritrosinipallo-ohdakeAsteraceaekorkea tai keskikokoinen; talventörröttäjä; syvä juuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Epimedium x rubrumtarhavarjohiippaBerberidaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Eryngium planumsinipiikkiputkimm. Blue HobbitApiaceaekeskikokoinen; talventörröttäjä; syvä paalujuuriperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi
Eupatorium maculatumtäpläpunalatvaAtropurpureum; myös valkoinenAsteraceaekorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Eupatorium purpureumpurppurapunalatvaAsteraceaekorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Euphorbia cyparissiastarhatyräkki, kuusityräkkiEuphorbiaceaematala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Euphorbia palustrisrantatyräkkiEuphorbiaceaekorkea; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Euphorbia polychromakultatyräkkiEuphorbiaceaematala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Fallopia japonica var. compactaneidontatarPolygonaceaekeskikokoinen; arka keväthalloille; leviää voimakkaasti maarönsyillärajatuille katualueille
Festuca glauca sininataPoaceaeheinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen; metsäpuutarhaan
Festuca Glauca-Ryhmä 'Blue Select'sininataPoaceaeheinäkasvi, matala; mätästävä; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen
Festuca trachyphyllajäykkänataPoaceaeheinäkasvi, keskikorkea luonnonkasvi; mätästäväperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Filipendula rubra 'Venusta Magnifica'preeria-angervoRosaceaekorkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Filipendula ulmarianiittymesiangervoRosaceaekeskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; metsäpuutarhaan
Fragaria vescaahomansikkaRosaceaematala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaan
Galium odoratumtuoksumataraRubiaceaematala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Galium verumkeltamataraRubiaceaematala luonnonkasvi; syvä pääjuuridynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Geranium macrorrhizumtuoksukurjenpolvimm. Album, Bevan, Ingwersen's Variety, Spessart, WilmaGeraniaceaematala; hyvä syysväri; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestäperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Geranium phaeum tummakurjenpolviAlbum, SamborGeraniaceaematala; leviää voimakkaasti siemenestäpeittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Geranium platypetalumkaukasiankurjenpolviGeraniaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenmesipistiäiskasvi
Geranium renardiinyppykurjenpolviGeraniaceaematalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen
Geranium 'Rozanne', 'Summer Skies'jalokurjenpolviGeraniaceaematala; vesimyyrän herkkuakatualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen mesipistiäiskasvi
Geranium sanguineumverikurjenpolvimyös Album Geraniaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasviperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan perhoskasvi, mesipistiäiskasvi
Geranium sanguineum 'Max Frei'verikurjenpolviGeraniaceaematala; kehittyy hitaastikatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Geranium sanguineum 'Nanum'verikurjenpolviGeraniaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katunalueilla menestynyt välikaistoilla; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Geranium sanguineum var. striatumneidonkurjenpolviHempukkaGeraniaceaeFinE, matalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenmesipistiäiskasvi
Geranium sylvaticum ja lajikkeetmetsäkurjenpolviGeraniaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Geranium x cantabrigiensepeittokurjenpolviBiokovo, Cambridge, KarminaGeraniaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Geranium x magnificumtarhakurjenpolviGeraniaceaematala tai keskikokoinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan mesipistiäiskasvi
Geum coccineumtulikellukkaBorisiiRosaceaematalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi
Gillenia trifoliataperhoangervoRosaceaematala tai keskikokoinen; kehittyy hitaastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Helenium Autumnale-ryhmäsyyshohdekukkaMoerheim Beauty, Pumilum Magnificum, Rotgold, Rubinzwerg Asteraceaekeskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi
Helenium hoopesiikoreahohdekukkaAsteraceaematala tai keskikokoinen; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; taantuu nopeastiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi
Helianthus 'Lemon Queen'jaloauringonkukkaAsteraceaekorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi, mesipistiäiskasvi
Heliopsis helianthoides var. scabrapäivänsilmäAsteraceaekorkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hemerocallis fulva 'Sirkku'rusopäivänliljaHemerollidaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Apricot' ('Aino')tarhapäivänliljaHemerollidaceaeFinE, keskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hemerocallis Hybrida-ryhmä 'Kartano'tarhapäivänliljasamankaltaisia 'Sammy Russell', 'Tejas'Hemerollidaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyillä; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Stenantha'kartanokuunliljaAsparagaceaeFinE, keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta 'Elata'isokuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulta 'Erromena'hämykuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Francee'komeakuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Hyacinthina'hopeakuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta lancifoliajapaninkuunliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiana 'Elegans'sinikuunliljaAsparagaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta sieboldiiraitakuunliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 'Ginko Graig'jalokuunliljaAsparagaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta Tardiana-Ryhmä 'Halcyon'tarhakuunliljaAsparagaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata 'Irish Green'kiiltokuunliljaAsparagaceaematala tai keskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hosta undulata var. univittatakirjokuunliljaAsparagaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Hyssopus officinalisiisoppiLamiaceaematala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen tai rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Iris halophila var. sodgianaarokurjenmiekkaIridaceaekeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Iris pseudacoruskeltakurjenmiekkaIridaceaekorkea luonnonkasvi; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji veteen, vesirajaan ja kosteaan maahanmesipistiäiskasvi
Iris setosakaunokurjenmiekkaKiiminki, MuhosIridaceaekeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Iris sibiricasiperiankurjenmiekka Ceasar's Brother'Iridaceaekorkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä perennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Iris Sibirica-Ryhmäloistokurjenmiekka Cambridge, Ruffled VelvetIridaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeenperennat ryhmissämesipistiäiskasvi
Juncus conglomeratuskeräpäävihviläCyperaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan tai kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Juncus effususröyhyvihviläCyperaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; mätästävähulevesikohteissa peruslaji veteen ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Knautia arvensisketoruusuruohoCaprifoliaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; vesimyyrän herkkuakatualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Koeleria glaucahopeatoppoPoaceaematala; mätästäväkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Lamium galeobdolonkeltapeippiGolden Crown, FlorentinumLamiaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maa- ja maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allemesipistiäiskasvi
Lamium galeobdolon 'Herman's Pride''keltapeippiLamiaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; mätästäväperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseenmesipistiäiskasvi
Lamium maculatum hopeatäpläpeippi'Chequers', 'Pink Nancy', 'White Nancy'Lamiaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; puiden ja pensaiden allemesipistiäiskasvi
Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis 'Paula'särkynytsydänPapaveraceaekeskikokoinen; myrkyllinen; lakastuu aikaisinperennat ryhmissä
Lavatera thuringiacaharmaamalvikkiMalvaceaekorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi
Leucanthemum vulgarepäivänkakkaraAsteraceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenperhoskasvi
Leymus arenariusrantavehnäPoaceaeheinäkasvi, keskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläkatualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Ligularia dentatakallionauhusAsteraceaekorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Ligularia x hesseisoihtunauhusAsteraceaekorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Ligularia 'Hietala'lapinnauhusAsteraceaekorkea; talventörröttäjä; kestävin ja aikaisin nauhusperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Ligularia wilsonianakultanauhusAsteraceaekorkea; arka keväthalloille; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Lilium martagon 'Album'varjoliljaLiliaceaekeskikokoinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjä; leviää siemenestä ja sivusipuleistadynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaanperhoskasvi
Luzula niveahopeapiippoJuncaceaeheinäkasvi, matalaperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Lychnis chalcedonicapalavarakkausCaryophyllaceaekeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvin perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Lysimachia nummulariasuikeroalpiPrimulaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Lysimachia punctatatarha-alpiPrimulaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Lysimachia thyrsifloraterttualpiPrimulaceaematala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan
Lysimachia vulgarisranta-alpiPrimulaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Lythrum salicaria pohjanrantakukkaBlush, Rosy GemLythraceaekeskikokoinen luonnonkasvi; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji vesirajaan ja kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen; lajikkeet menestyvät kuivemmassa maassa paremmin kuin peruslajimesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Macleaya cordatahuisku-unikkoPapaveraceaekorkea; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Malva moschatamyskimalvaMalvaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi
Menyanthes trifoliataraateMenyanthaceaematala luonnonkasvihulevesikohteissa peruslaji veteen
Miscanthus sinensis elefanttiheinäKleine Silberspinne, UppsalaPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Molinia caeruleasiniheinäPoaceaeheinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; kohtalainen talventörröttäjähulevesikohteissa kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan
Molinia caerulea var. arundinaceaisosiniheinäMoorhexe, TransparentPoaceaeheinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Monarda didyma punaväriminttuAnillina FinE, Cambridge Scarlet, Rosaliina FinE, ScorpionLamiaceaekeskikokoinen tai korkea; taantuu nopeasti; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Myosotis scorpioidesluhtalemmikkiBoraginaceaematala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Nepeta x faasseniimirrinminttuLamiaceaematala; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Nepeta x faasseniimirrinminttu'Walker's Low', 'Six Hill's Giant'Lamiaceaekeskikokoinen; myrkyllinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueill; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan mesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Nepeta subsessiliskollinminttuLamiaceaematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Omphalodes vernakevätkaihonkukkaBoraginaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Origanum vulgaremäkimeiramiLamiaceaematala luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Pachysandra terminalisvarjoyrttiBuxaceaematala (varpu); leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle
Paeonia anomalakuolanpioniPaeoniaceaekeskikokoinen tai korkea; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; syvä hajajuuristoperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Phlox stoloniferarönsyleimuPolemoniaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alleperhoskasvi
Physostegia virginianakellopeippiLamiaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä myöhään kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen
Pilosella officinarumhuopakeltanoAsteraceaematala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaan
Polemoniun caeruleumlehtosinilatvaPolemoniaceaematala tai keskikokoinen; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen mesipistiäiskasvi
Polygonatum multiflorumlehtokieloAsparagaceaekeskikokoinen; kehittyy hitaasti; myrkyllinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan
Pulmonaria saccharatavalkotäpläimikkäMrs. MoonBoraginaceaematala; lehtien koristearvo paranee kukinnan jälkeenperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden allemesipistiäiskasvi
Ratibida pinnatapreeriakeltahattuAsteraceaekeskikokoinen tai korkeaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Rheum palmatumkoristeraparperiPolygonaceaekorkea; lehti myrkyllinen; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Salvia nemorosalehtosalviaLamiaceaematala; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Salvia x sylvestrisloistosalviaBlauhügel, CaradonnaLamiaceaematala; talventörröttäjä perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sanguisorba hakusanensiskomealuppioRosaceaekorkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sanguisorba japonensisjapaninluppioRosaceaeFinE, korkea; arka keväthalloilleperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sanguisorba officinalis 'Tanna'punaluppioRosaceaekorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti siemenestäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'kiiltoluppioRosaceaekeskikokoinen; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvin perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Scirpus sylvaticuskorpikaislaCyperaceaekeskikorkea luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristohulevesikohteissa varauksin veteen, vesirajaan ja kosteaan maahan
Sedum 'Herbstfreude'komeamaksaruohoCrassulaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sedum 'Matrona'isomaksaruohoCrassulaceaematala; lähtee keväällä myöhään kasvuunperennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sedum spurium 'Summer Joy'kaukaasianmaksaruohoCrassulaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvimesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sedum telephiumisomaksaruohoCrassulaceaematala luonnonkasvidynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi
Senecio doriadorianvillakkoAsteraceaekorkea; myrkyllinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen
Sesleria caeruleasinilupikkaPoaceaeheinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjäkatualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen
Silene dioicapuna-ailakkiCaryophyllaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; emikasvi talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestähulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Sparganium erectumhaarapalpakkoTyphaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillähulevesikohteissa peruslaji veteen
Sporobolus heterolepispreeriaheinäPoaceaeheinäkasvi, matala koristeheinä; mätästävä; talventörröttäjäperennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai maanpeittokerrokseen
Stachys byzanthinanukkapähkämöLamiaceaematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi
Stachys macranthajalopähkämöLamiaceaekeskikokoinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; peittokasvi; reunuskasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi
Tanacetum vulgarepietaryrttiAsteraceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjädynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Telekia speciosaauringontähtiAsteraceaekorkea; talventörröttäjä; syväjuurinenperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenperhoskasvi
Thalictrum aquilegifoliumlehtoängelmäRanunculaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvinperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Thymus praecoxharmaa-ajuruohoMinor, Pink Schinz, var. pseudolanuginosusLamiaceaematala; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Thymus serpyllum kangasajuruohoAlbus FinE, Coccineus, Magic Carpet, var. Ericoides FinELamiaceaematala luonnonkasvi; leviää maarönsyilläkatualueille; metsäpuutarhaanmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Tiarella cordifoliarönsytiarellaSaxifragaceaematala; leviää maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen;
Trollius asiaticusaasiankulleroRanunculaceaematala; lakastuu aikaisin; talventörröttäjä perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius chinensiskesäkulleroGolden QueenRanunculaceaematala tai keskikokoinen; lakastuu aikaisin; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Trollius europaeusniittykulleroRanunculaceaematala tai keskikokoinen luonnonkasvi; lakastuu aikaisin; talventörröttäjä; pysty juurakkoperennat ryhmissä; hulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen
Typha angustifoliakapeaosmankäämiTyphaceaekorkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan
Waldsteinia ternatarönsyansikkaRosaceaematala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyilläperennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan
Verbena hastatatähkäverbenaAlba, RoseaVerbenaceaekorkea; leviää voimakkaasti siemenestädynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronica austriaca subsp. teucriumloistotädykePlantaginaceaematalaperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen
Veronica longifoliarantatädykeAlbaPlantaginaceaekeskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjähulevesikohteissa täydentävä laji kosteassa maassa; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronicastrum sibiricumidäntädykköPlantaginaceaekorkea; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica) sininenvirginiantädykköPlantaginaceaekorkea; aikaisempi kuin lajikkeet; talventörröttäjäperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Veronicastrum virginicum (Veronica virginica)virginiantädykkö Alba, RoseaPlantaginaceaekorkea; talventörröttäjä; lajikkeet myöhäisempiä kuin peruslajiperennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi
Vinca minorpikkutalvioApogynaceaematala; leviää voimakkaasti maarönsyilläpeittokasvi
Viscaria vulgarismäkitervakkoCaryophyllaceaematala luonnonkasvi; talventörröttäjä; paalujuuriperennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseenmesipistiäiskasvi, perhoskasvi