1. Puuvartisten kasvien peruslajisto

 • Päivitetty: tammikuu 28, 2021
 • Luotu: maaliskuu 4, 2020

Suositeltavien kasvilajien ja -lajikkeiden hakutaulukot – puuvartisista kasveista, ruohovartisista kasveista ja kukkivista sipulikasveista – ovat Helsingin Kaupunkikasvioppaan sydän.

Puuvartisten kasvien peruslajiston hakutaulukkoon on koottu Helsinkiin suositeltavat puu-, pensas- ja köynnöslajit ja –lajikkeet. Erilaisia hakusanoja yhdistämällä taulukko suodattaa lajit kasviryhmien, käyttösuositusten ja -alueiden, ominaisuuksien, historiallisen käytön ja Helsinki-statuksen mukaisesti. Kasvien ominaisuustiedoissa on muuttumattomia ominaisuuksia sekä erilaisia suosituksia ja kokemuksia Helsingistä. Luettelossa on esimerkiksi tietoa eri lajien käyttöhistoriasta eri aikakausina Helsingissä. Eri kasvilajien soveltuvuus katualueille on esitetty monesta eri näkökulmasta. Puulajeista on merkitty tieto niiden saatavuudesta.

Sisältö


Hyväntoivonpuisto, Jätkäsaari (kuva Minna Terho)

Yleistä

Suositeltavan peruslajiston hakutaulukko on tehty Helsinki-näkökulmasta, ja sen on tarkoitus tarjota lajitietoa Helsingissä käytettävän kasvivalikoiman monipuolistamiseksi. Taulukossa on Helsingissä paljon käytettyjen lajien lisäksi myös nykyään harvinaisia, aiemmin käytettyjä lajeja, sekä arboretumeissa ja muissa koeistutuksissa hyviksi havaittuja lajeja. 

Hakutaulukon lähtökohtana on, että oppaassa esiteltyjä kasveja kasvatetaan Suomessa tai niitä on saatavissa lähimaistamme. Kasvien viljelymäärät saattavat kuitenkin olla vielä pieniä tai niitä viljellään toistaiseksi vain satunnaisesti. Toinen tärkeä lähtökohta kasviluetteloissa on se, että kasveista on kokemuksia Helsingissä, tai joskus myös muualla Suomessa. Ulkomaisessa kirjallisuudessa suositeltuja lajeja tai lajikkeita, tai ilmastollisesti Helsinkiä vastaavilla alueilla esimerkiksi naapurimaissamme hyväksi havaittuja kasveja ei ole luettelossa, jos niistä ei ole vielä viljelykokemuksia Helsingissä. Lajiluetteloon on tästä periaatteesta poiketen otettu mukaan kaikki suomalaiset FinE-koristekasvikannat.

Tarkkailtaviksi haitallisiksi vieraskasveiksi luokiteltuja kasvilajeja on mukana suosituksissa, mutta toivomme, että  näille lajeille harkitaan turvallisempia vaihtoehtoja. Myöskään keskeisiä kasvitauti- ja tuholaisriskien puulajeja (hevoskastanja, saarnet ja jalavat) emme suosittele istutettavaksi suuria määriä samalle alueelle.

Suositeltavien peruslajien luetteloa on täydennetty vuoden 2020 päivityksessä Helsingin omissa 2000-luvun kasvikokeiluissa hyväksi havaituilla uusilla lajeilla ja lajikkeilla. 

Kasvilajeista on hakutoiminnoilla saatavissa tietoa ja suosituksia eri teemoilla: 

 • monimuotoisuuden edistäminen (mesi- ja siitepölykasvit, hedelmä- ja marjakasvit) 
 • haitallisten vieraskasvien torjunta (tarkkailtavat haitalliset vieraskasvit, siemenettömät kurtturuusulajikkeet) 
 • kasvinterveyden edistäminen (kasvitautiriskit) 
 • kotimaisen kasvitutkimuksen hyödyntäminen (kansalliset geenivarakasvit, FinE-kasvit) 
 • Helsingin perinteisten kasvien vaaliminen (Helsingin tunnuskasvit, Helsingistä lisäykseen otetut kasvit, Helsingin arvokkaat kasviharvinaisuudet) 
 • kasvilajivalinnat katualueille (katupuuksi soveltuvat, ahtaaseen katutilaan soveltuvat puut, myös kantavaan kasvualustaan soveltuvat puut, liikennealueille soveltuvat pensaat, näkemäalueille soveltuvat alle 70 cm korkeat pensaat,  
 • kasvivalinnat eri aikakausien kohteisiin (Venäjän vallan aikaiset kasvit, kartano- ja huvilakasvit, 1900-luvun alun kasvit, 1940-1950-lukujen kasvit, 1960-1970-lukujen kasvit, 1980-luvun kasvit ja 2000-luvun uutuudet) 
 • puiden taimien saatavuuden varmistaminen (hyvä saatavuus Suomessa/ taimimäärät tai –koot pieniä/ennakkotilaus saatavuuden varmistamiseksi on tarpeen) 

Miten haen lajeja taulukosta?

 

Sanahakupalkki sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Hakusanoja ei tarvitse erotella pilkuilla. Luettelosta voi hakea seuraavilla, teemoittain ryhmitellyillä hakusanoilla tai niiden osilla (hakusanat kursivoitu): 


Hakusanojen selitykset

 

Kaikkia hakusanoja voi yhdistää vapaasti. 

 1. hakuesimerkki. Haulla havu herkku 1980 taulukko listaa kaikki havupuut ja -pensaat, jotka on luokiteltu herkkukasveiksi ja joita on käytetty Helsingissä 1980-luvulla. 
 2. hakuesimerkki. Haulla katupuuksi ahtaaseen taulukko listaa kaikki ahtaaseen katutilaan soveltuvat katupuulajit. 

Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa


Peruslajisto, puuvartiset

Tieteellinen nimi
Suomalainen nimiKasviryhmäSaatavuus SuomestaOminaisuudetStatus HelsingissäSuosituksetKäyttö katualueilla

Historiallinen käyttö
A = hyvä saatavuus
B = taimimäärät tai taimikoot pieniä
C = ennakkotilaus tarpeen
- Suomessa luonnonkasvi
- Lievästi myrkyllinen
- Hyvin myrkyllinen
- Mesi- ja siitepölykasvi
- Tarkkailtava haitallinen vieraslaji
- Hedelmä- ja marjakasvi
- Kansallinen geenivara
- FinE
- Herkkukasvi
- Helsingin tunnuskasveja
- Arvokas harvinaisuus Helsingissä
- Helsingistä lisäykseen otettu
- Käyttöä lisätään
(*)suositeltava lisäyslähde
- Siemenetön tarhakurtturuusu
- Kurtturuusun tilalle
- Katupuuksi soveltuva
- Ahtaaseen katutilaan
- Liikennealueille sopiva pensas
- Näkemäalueille sopiva pensas alle 70 cm
- Myös kantavaan kasvualustaan
- Suolaa sietävä
- Venäjän vallan ajan laji
- Kartano- ja huvilakasvi
- 1900-luvun alku
- 1940-1950-luvut
- 1960-1970-luvut
- 1980-luku
- 2000-luku
Juniperus communis kotikatajahavupensasASuomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinen, liikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Juniperus communis 'Herra Pitkänen'pilarikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Jaakko Ilkka'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Jääkäri'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Lalli'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Lotta Svärd'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Louhi'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Norrback'pilarikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Paksu Bertta'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Repanda'kääpiökatajahavupensas lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva1980-luku
Juniperus communis 'Sisu'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Suecica'pilarikatajahavupensas lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Juniperus communis 'Sven Dufva'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Urho'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Vänrikki Ståhl'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus communis 'Åland'kotikatajahavupensasA Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva2000-luku
Juniperus horizontalislaakakatajahavupensaslievästi myrkyllinen1980-luku
Juniperus sabinarohtokatajahavupensaslievästi myrkyllinen
Juniperus squamata 'Meyeri'sinikatajahavupensaslievästi myrkyllinenherkkukasvi1980-luku
Microbiota decussatatuiviohavupensasliikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Picea abies 'Echiniformis'siilikuusihavupensasherkkukasvi
Picea abies -lajikkeetkääpiökuusethavupensas
Picea abies 'Tabulaeformis'tapiopöytähavupensasherkkukasvi
Picea glauca 'Conica'kartiovalkokuusihavupensasherkkukasvi1980-luku
Pinus mugo vuorimäntyhavupensasAliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Pinus mugo 'Pumilio'kääpiövuorimäntyhavupensasAliikennealueille sopiva1980-luku
Pinus pumilapensassembrahavupensasAarvokas harvinaisuus Helsingissä
Taxus cuspidatajapaninmarjakuusihavupensashyvin myrkyllinen, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Taxus x media 'Farmen'kartiomarjakuusihavupensashyvin myrkyllinen1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Taxus x media 'Hicksii'kartiomarjakuusihavupensashyvin myrkyllinen, 1980-luku
Thuja occidentalis -lajikkeetpallotuijathavupensashyvin myrkyllinenherkkukasvi1980-luku
Tsuga canadensiskanadanhemlokkihavupensasA1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Abies amabilispurppurapihtahavupuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikäyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, 2000-luku
Abies balsameapalsamipihtahavupuuAtarkkailtava haitallinen vieraslaji, FinE(*)FinE, kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Abies concolorharmaapihtahavupuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Abies holophyllaussurinpihtahavupuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila2000-luku
Abies koreanakoreanpihtahavupuuAFinE(*)FinE1980-luku
Abies lasiocarpalännenpihtahavupuuAFinE(*)FinE
Abies mariesiihonshunpihtahavupuuCFinE2000-luku
Abies sachalinensissahalininpihtahavupuuC
Abies sibiricasiperianpihtahavupuuAtarkkailtava haitallinen vieraslaji, FinE(*)FinE, kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Abies veitchiijapaninpihtahavupuuAarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Chamaecyparis nootkatensisnutkansypressihavupuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Larix deciduaeuroopanlehtikuusihavupuuC käyttöä lisätään nykyisestä, kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Larix gmelinii var. japonicakurilienlehtikuusihavupuuCHelsingin tunnuskasveja, arvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Larix kaempferijapaninlehtikuusihavupuuC1940-1950-luku
Larix sibiricasiperianlehtikuusihavupuuAHelsingin tunnuskasveja kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Larix sibirica 'Kaisa'siperianlehtikuusihavupuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva ??
Picea abiesmetsäkuusihavupuuASuomessa luonnonkasvi, Helsingin tunnuskasvejakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Picea abies f. aureakultakuusihavupuuBherkkukasvi
Picea abies f. cruentapurppurakuusihavupuuBherkkukasvi
Picea abies f. pendulasurukuusihavupuuAherkkukasvi
Picea abies f. virgatakäärmekuusihavupuuCherkkukasvi
Picea marianamustakuusihavupuuA1980-luku
Picea omorikaserbiankuusihavupuuA1960-1970-luvut, 1980-luku
Picea pungensokakuusihavupuuAsuolaa sietävä1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Picea pungens 'Glauca'hopeakuusihavupuuA1980-luku
Picea pungens 'Hoopsii'sinikuusihavupuuC1980-luku
Pinus cembrasembramäntyhavupuuAkartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Pinus nigra subsp. nigramustamäntyhavupuuDarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Pinus peucemakedonianmäntyhavupuuAHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuvakartano- ja huvilakasvi, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Pinus sylvestrismetsämäntyhavupuuASuomessa luonnonkasvi, Helsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Pseudotsuga menziesiidouglaskuusihavupuuAHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestä, (*)Mustila, kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Thuja occidentaliskanadantuijahavupuuClievästi myrkyllinen, Helsingin tunnuskasvejakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Thuja plicatajättituijahavupuuCtarkkailtava haitallinen vieraslajiarvokas harvinaisuus Helsingissä(*)Mustila, kartano- ja huvilakasvi
Tsuga diversifoliajapaninhemlokkihavupuuC (*) Mustila, kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 2000-luku
Tsuga heterophyllalännenhemlokkihavupuuBkäyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Tsuga mertensianavuorihemlokkihavupuuB(*) Mustila, 2000-luku
Actinidia kolomiktakiinanlaikkuköynnösköynnösFinE (*) 'Annikki' (*)FinE, liikennealueille sopivaVenäjän vallan ajan laji, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Aristolochia macrophyllapiippuköynnösköynnösherkkukasvi1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Celastrus orbiculatuskelasköynnösköynnösliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1980-luku
Clematis alpina-hybriditalppikärhököynnös käyttöä lisätään nykyisestäliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Clematis isokukkaisetkärhötköynnösherkkukasvi1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Clematis tanguticakiinankeltakärhököynnös
Clematis viticellaviinikärhököynnösherkkukasvi
Hydrangea anomala var. petiolarisköynnöshortensiaköynnösliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Lonicera caprifoliumtuoksuköynnöskuusamaköynnöslievästi myrkyllinenherkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Lonicera periclymenumruotsinköynnöskuusamaköynnöslievästi myrkyllinenherkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Lonicera x browniitulikuusamaköynnöslievästi myrkyllinen herkkukasvi
Parthenocissus insertasäleikkövilliviiniköynnösHelsingin tunnuskasveja, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Parthenocissus quinquefoliaimukärhivilliviiniköynnösHelsingin tunnuskasveja, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa 'Pohjantähti'suomenköynnösruusuköynnös1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Vitis amurensisamurinviiniköynnösherkkukasvi
Acer mandshuricummantsurianvaahteralehtipensasCarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, 2000-luku
Acer pseudosieboldianumkoreanvaahteralehtipensasherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, 2000-luku
Acer spicatumtähkävaahteralehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä 2000-luku
Acer tataricum tataarivaahteralehtipensas Helsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestäliikennealueille sopiva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Acer tataricum ssp. ginnalamongolianvaahteralehtipensasHelsingin tunnuskasvejaliikennealueille sopiva, myös kantavaan kasvualustaan1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Acer triflorumhuntuvaahteralehtipensasCherkkukasvi arvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, 2000-luku
Amelanchier laevissirotuomipihlajalehtipensasmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Amelanchier lamarckiirusotuomipihlajalehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Aronia melanocarpa 'Glorie'mustamarja-aronialehtipensas liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva2000-luku
Aronia 'Viking'marja-aronialehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi 1960-1970-luvut, 1980-luku
Aronia x prunifoliakoristearonialehtipensas liikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Berberis thunbergiijapaninhappomarjalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenkurtturuusun tilalle1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Berberis x ottawensis 'Superba'hurmehappomarjalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen 1980-luku
Caragana arborescenssiperianhernepensaslehtipensasliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Caragana arborescens 'Lorbergii'sulkahernepensaslehtipensasherkkukasviherkkukasvi1980-luku
Caragana arborescens 'Pendula'riippahernepensaslehtipensasherkkukasvi1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Caragana aurantiacaoranssihernepensaslehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi (*) omajuurinen
Caragana frutexeuroopanhernepensaslehtipensaskurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva1940-1950-luvut
Cercidiphyllum japonicumkatsuralehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi1940-1950-luvut
Chaenomeles japonicajapaninruusukvittenilehtipensashedelmä- ja marjakasvikurtturuusun tilalle
Cornus alba 'Elegantissima'laikkukirjokanukkalehtipensas1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Cornus alba 'Gouchaultii'keltakirjokanukkalehtipensas1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Cornus alba 'Kesselringii'verikanukkalehtipensas1940-1950-luvut
Cornus alba 'Sibirica'korallikanukkalehtipensas käytetään vain harkitenliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Cornus alba 'Spaethii'keltakirjokanukkalehtipensas1940-1950-luvut
Cornus alternifolialännenpagodikanukkalehtipensasherkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä, 2000-luku
Corylus avellanaeuroopanpähkinäpensaslehtipensasSuomessa luonnonkasvi, hedelmä- ja marjakasvi liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Cotoneaster 'Eicholz'siirotuhkapensaslehtipensaslievästi myrkyllinenherkkukasvi
Cotoneaster integerrimuskalliotuhkapensaslehtipensasSuomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinen, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Cotoneaster luciduskiiltotuhkapensaslehtipensas lievästi myrkyllinen, liikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Cotoneaster x suecicus 'Skogsholm'linnantuhkapensaslehtipensaslievästi myrkyllinenherkkukasvi1960-1970-luvut, 1980-luku
Crataegus grayanaaitaorapihlajalehtipensasmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejaliikennealueille sopiva1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Crataegus laevigata 'Paul s Scarlet'ruusuorapihlajalehtipensasAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikäyttöä lisätään nykyisestä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Crataegus x mordenensis 'Toba'helmiorapihlajalehtipensasAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestä1940-1950-luvut
Dasiphora fruticosa lajikkeetpensashanhikkilehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopivaVenäjän vallan ajan laji, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Diervilla lonicerakeltavuohenkuusamalehtipensas (*) Heloliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Diervilla lonicera 'Helo'keltavuohenkuusamalehtipensasFinE (*)FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Diervilla sessilifoliarusovuohenkuusamalehtipensas (*) Ruskoliikennealueille sopiva
Diervilla sessilifolia 'Rusko'rusovuohenkuusamalehtipensasFinE (*)FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Diervilla x splendenslamovuohenkuusamalehtipensas (*) Kajoliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Diervilla x splendes 'Kajo'lamovuohenkuusamalehtipensasFinE (*)FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Elaeagnus commutatalännenhopeapensaslehtipensaskurtturuusun tilalle1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Euonymus alatuspallesorvarinpensaslehtipensasherkkukasvi 1940-1950-luvut, 2000-luku
Euonymus europaeuseuroopansorvarinpensaslehtipensaslievästi myrkyllinen1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Euonymus planipeskirsikkasorvarinpensaslehtipensaslievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä, 1940-1950-luvut
Forsythia 'Northern Gold'jalo-onnenpensaslehtipensas
Forsythia ovatakoreanonnenpensaslehtipensaslievästi myrkyllinenkurtturuusun tilalle1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Forsythia x intermediakomeaonnenpensaslehtipensasherkkukasvikurtturuusun tilalle1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Fothergilla major 'Velho'höyhenpensaslehtipensasFinEarvokas harvinaisuus Helsingissä (*) FinE1940-1950-luvut
Hippophae rhamnoidestyrnilehtipensasSuomessa luonnonkasvi, hedelmä- ja marjakasvi(*) FinEliikennealueille sopiva1940-1950-luvut
Hydragea arborescens 'Annabelle'pallohortensialehtipensas2000-luku
Hydrangea arborescens 'Grandiflora'pallohortensialehtipensaslievästi myrkyllinen1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Hydrangea heteromallakiinanhortensialehtipensaslievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Hydrangea heteromalla 'Bougie'kiinanhortensialehtipensasFinEherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE, 2000-luku
Hydrangea paniculata 'Dharuma'syyshortensialehtipensasherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, 2000-luku
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'syyshortensialehtipensaslievästi myrkyllinen, FinE(*) FinE1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Hydrangea paniculata 'Limelight' syyshortensialehtipensasherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, 2000-luku
Hydrangea paniculata 'Mustila'mustilanhortensialehtipensaslievästi myrkyllinen, FinE (*) FinE,
Hydrangea paniculata 'Praecox'kuutamohortensialehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä (*) FinE, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Kalmia angustifoliakapealehtikalmialehtipensasherkkukasvi
Kolkwitzia amabiliskellokuusamalehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi (*) 'Kellokas'1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Laburnum alpinumkultasadelehtipensashyvin myrkyllinenherkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Lonicera caeruleasinikuusamalehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Lonicera caucasicakaukasiankuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä käyttöä lisätään nykyisestä, (*) K-686, liikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Lonicera involucrata 'Satu'sadunkuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, FinE (*)FinE, käyttöä lisätään, liikennealueille sopiva1940-1950-luvut
Lonicera nigramustakuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä, 1900-luvun alkupuolisko
Lonicera tataricarusokuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenHelsingin tunnuskasveja liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Lonicera tatarica 'Sanna'rusokuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä käyttöä lisätään nykyisestäliikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko
Lonicera x bella 'Dropmore'huntukuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä (*) FinE, liikennealueille sopiva1940-1950-luvut
Lonicera x bella 'Sakura'sirokuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä (*) FinEliikennealueille sopiva1940-1950-luvut
Lonicera x bella 'Zabelii'kaunokuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Lonicera x xylosteoides 'Clavey's Dwarf'kääpiökuusamalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1980-luku
Lonicera xylosteumlehtokuusamalehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, arvokas harvinaisuus Helsingissä liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Magnolia kobus japaninmagnolialehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Magnolia kobus 'Vanha rouva'japaninmagnolialehtipensasFinE , herkkukasvi(*) FinE2000-luku
Magnolia 'Leonard Messel'magnolialajikelehtipensasherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestä2000-luku
Magnolia 'Merrill'magnolialajikelehtipensasherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestä2000-luku
Magnolia sieboldiipensasmagnolialehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Magnolia 'Wada's Memory'magnolialajikelehtipensasherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestä2000-luku
Mahonia aquifoliummahonialehtipensaskartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Malus toringo var. sargentiimarjaomenapensaslehtipensaskurtturuusun tilalle1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Philadelphus coronariuspihajasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasvikartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Philadelphus lewisii 'Tähtisilmä'loistojasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE
Philadelphus lewisii 'Waterton'tähtijasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasvi
Philadelphus Virginalis-hybr.kameliajasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi1940-1950-luvut
Philadelphus x lemoineipikkujasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Philadelpus pubescenshovijasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Philadelpus pubescens 'Tuomas'hovijasmikelehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinEkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Physocarpus opulifoliuslännenheisiangervolehtipensasliikennealueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'lännenheisiangervolehtipensas liikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Physocarpus opulifolius-lajikkeetlännenheisiangervolehtipensasliikennealueille sopiva2000-luku
Prunus pumila var. depressalamohietakirsikkalehtipensasFinE(*)FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva2000-luku
Prunus spinosaoratuomilehtipensasSuomessa luonnonkasvikurtturuusun tilallekartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Prunus tenellakääpiömantelilehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi(*) omajuurinenkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rhododendon Lights-sarjapuistoatsalealehtipensaslievästi myrkyllinenherkkukasvi2000-luku
Rhododendron 'Aamurusko'gentinatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Adalmiina'puistoatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Axel Tigerstedt'marjatanalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron canadense 'Violetta'kanadanatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi(*)FinE
Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum'puistoalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rhododendron 'Cunninghams White'valkoalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen1960-1970-luvut, 1980-luku
Rhododendron dauricumdahurinalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä
Rhododendron 'Eino'puistoalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Elviira'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinenherkkukasvi
Rhododendron 'Haaga'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinElajike otettu lisäykseen Helsingistä(*)FinE,
Rhododendron 'Hellikki'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinE (*)FinE
Rhododendron 'Helsingin Yliopisto'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinElajike otettu lisäykseen Helsingistä(*)FinE,
Rhododendron 'Illusia'puistoatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Kaino'kelta-alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Kullannuppu'gentinatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Kullervo'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinE(*)FinE
Rhododendron 'Marketta'nukka-alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Mauritz'marjatanalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Mikkeli'/'St. Michel'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinE(*)FinE,
Rhododendron molle subsp. japonicumjapaninatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi (*)FinE1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rhododendron 'Onnimanni'puistoatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'P.M.A. Tigerstedt'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinElajike otettu lisäykseen Helsingistä(*)FinE,
Rhododendron 'Pekka'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinElajike otettu lisäykseen Helsingistä(*)FinE,
Rhododendron 'Pohjolan Tytär'/'Pohjola's Daughter'alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinE (*)FinE
Rhododendron 'Raisa'marjatanalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Ruususen uni'atsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron schlippenbachiikuningasatsalealehtipensaslievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikäyttöä lisätään nykyisestä,
Rhododendron schlippenbachii 'Estelle'kuningasatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi (*)FinE, 2000-luku
Rhododendron 'Suvi'kelloalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Tarleena'puistoatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Tiuku'kelloalppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Unelma'nukka-alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Venla'kelta-alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron 'Vieno'kelta-alppiruusulehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEherkkukasvi 2000-luku
Rhododendron x fraserikevätatsalealehtipensaslievästi myrkyllinen, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi(*) FinE1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Ribes Rubrum-ryhmäpunaherukka, valkoherukkalehtipensasmesi-ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi(*) FinEkartano- ja huvilakasvi
Ribes alpinumtaikinamarjalehtipensasSuomessa luonnonkasvi, liikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Ribes aureumkultaherukkalehtipensaskurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Ribes glandulosumpikkuherukkalehtipensasFinE (*)FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Ribes nigrummustaherukkalehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi(*) FinEkartano- ja huvilakasvi
Ribes sanguineumruusuherukkalehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1940- ja 1950-luvut, 2000-luku
Ribes uva-crispakarviainenlehtipensashedelmä- ja marjakasvi(*) FinEkartano- ja huvilakasvi
Rosa aciculariskarjalanruusulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi (*) kotimainen, kurtturuusun tilallekartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji
Rosa 'Agatha'kirkonruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa Alba-ryhmäneidonruusutlehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa 'Auli'lehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi 2000-luku
Rosa 'Aurora'lehtipensasmesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivaraarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistäkäyttöä lisätään nykyisestä1940-1950-luvut
Rosa blandakanadanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissäkurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa blanda 'Herttoniemi'kanadanruusulajikelehtipensasmesi- ja siitepölykasviHelsingistä lisäykseen otettu, 1940-1950-luvut, 2000-luku
Rosa blanda 'Toukoniitty'toukoniitynruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinEliikennealueille sopiva1940-1950-luvut
Rosa 'Blush Damask'kesädamaskonruusulajikelehtipensasmesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivaraarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä, herkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa carolinakaroliinanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa Centifolia Muscosa-ryhmäsammalruusutlehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa Centifolia-ryhmäkartanoruusutlehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa dumalisorjanruusulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi (*) kotimainen,
Rosa 'F.J.Grootendorst'neilikkaruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa foetida 'Persian Yellow'persiankeltaruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa Gallica-ryhmäranskanruusutlehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa glabrifoliavenäjänruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissäkartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa 'Hansa'hansaruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa 'Iitin Tiltu'ranskanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivaraherkkukasvi1900-luvun alkupuolisko, 2000-luku
Rosa 'Ilo'lehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEherkkukasvi (*)FinE2000-luku
Rosa 'Katri Vala'tarhakurtturuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvisiemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle1940-1950-luvut, 2000-luku
Rosa 'Linnanmäki'linnanmäenkeltaruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä käyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa 'Loiste'lehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEherkkukasvi (*)FinE2000-luku
Rosa 'Louise Bugnet'tarhakurtturuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva2000-luku
Rosa 'Lumo'lehtipensasmesi- ja siitepölykasvi2000-luku
Rosa majalismetsäruusulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi (*) kotimainen, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa majalis 'Foecundissima'mökinruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilallekartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa majalis 'Tornedal'tornionlaaksonruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivarakurtturuusun tilalle
Rosa 'Marie Bugnet'tarhakurtturuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvisiemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle2000-luku
Rosa 'Merveille'lehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi 2000-luku
Rosa 'Minette'mustialanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvikartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa nitidanukkeruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa 'Olkkala'olkkalanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE käyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Rosa 'Pink Grootendorst'neilikkaruusu, vaal.pun.lehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa 'Pohjolan Kuningatar'tarhakurtturuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, siemenetön tarhakurtturuusu, (*)FinE, kurtturuusun tilalleVenäjän vallan ajan laji, kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa 'Ritausma'tarhakurtturuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvisiemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle2000-luku
Rosa 'Roseraie de l'Haytarhakurtturuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvisiemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle1900-luvun alkupuolisko, 2000-luku
Rosa Rugosa-hybridittarhakurtturuusutlehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Rosa 'Ruskela'lehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva2000-luku
Rosa 'Scarlet Pavement'pavementruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva1980-luku
Rosa 'Snow Pavement'pavementruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva1980-luku
Rosa 'Sointu'lehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEherkkukasvi siemenetön tarhakurtturuusu, (*)FinE2000-luku
Rosa spinosissima- hybr. 'Juhannusmorsian'morsionruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE
Rosa spinosissima- hybr. 'Poppius'suviruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE, kurtturuusun tilalleVenäjän vallan ajan laji, 1940-1950-luvut
Rosa spinosissima 'Plena'juhannusruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE, kurtturuusun tilallekartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa spinosissima-hybr. 'Papula'papulanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa 'Splendens'valamonruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE, kurtturuusun tilallekartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1980-luku
Rosa 'Sävel'lehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi 2000-luku
Rosa 'Therese Bugnet'teresanruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvisiemenetön tarhakurtturuusu1980-luku
Rosa 'Tove Jansson'lehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEherkkukasvi (*) FinE2000-luku
Rosa 'William's Double Yellow'tarhaharisoninruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinEherkkukasvi (*) FinE1900-luvun alkupuolisko, 2000-luku
Rosa virginianakiiltoruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa x malyi 'Kempeleen Kaunotar'piharuusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivara käyttöä lisätään nykyisestä, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Rosa x mariae-graebneriaemarianruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Rosa x rugotida 'Dart's Defender'keijunruusulehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva1980-luku
Rubus caesiussinivatukkalehtipensasSuomessa luonnonkasviliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1980-luku
Rubus odoratustuoksuvatukkalehtipensaskartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Rubus parviflorusvalkovatukkalehtipensaskartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Salix daphnoides subsp. acutifoliahuurrepajulehtipensasVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko
Salix daphnoides subsp. daphnoideshärmäpajulehtipensas
Salix glauca var. callicarpaea 'Haltia'paljakkapajulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva2000-luku
Salix lanatavillapajulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Salix purpureapunapajulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi liikennealueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Salix purpurea 'Gracilis/Nana'kääpiöpunapajulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku
Salix repens subsp. repenshanhenpajulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1980-luku
Salix repens subsp. rosmarinifoliakapealehtipajulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi
Salix viminaliskoripajulehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1960-1970-luvut, 1980-luku
Salix x aurora 'Tuhkimo'peittopajulehtipensasSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva2000-luku
Spiraea alba 'Allikko'valkopajuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinEliikennealueille sopiva
Spiraea alba var. latifoliakaljupajuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Spiraea beauverdiana 'Lumikki'verhoangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE(*) FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva2000-luku
Spiraea betulifoliakoivuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*)FinEliikennealueille sopiva1980-luku
Spiraea Billiardii-hybr.rusopajuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Spiraea chamaedryfolia var. chamadryfoliaidänvirpiangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE, liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Spiraea chamaedryfolia var. ulmifolialumiangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko
Spiraea densiflorarinneangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1980-luku
Spiraea douglasiipunapajuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Spiraea 'Grefsheim'norjanangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi liikennealueille sopiva1980-luku
Spiraea japonica 'Albiflora'valkoruusuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'tummaruusuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1940-1950-luvut
Spiraea japonica 'Darts Red'tummaruusuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi
Spiraea japonica 'Froebelii'ruusuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Spiraea japonica 'Golden Princess'keltajapaninangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva
Spiraea japonica 'Goldflame'keltajapaninangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva
Spiraea japonica 'Lilly'tummakeijuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi , liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Spiraea japonica 'Little Princess'keijuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE(*)FinEliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1980-luku
Spiraea japonica 'Manon'tummakeijuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva
Spiraea japonica 'Nana'pikkukeijuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva
Spiraea japonica 'Odensala'loistoangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*)FinE, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopiva
Spiraea japonica-lajikkeetjapaninangervotlehtipensasmesi- ja siitepölykasvi liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Spiraea 'Martti'kiiminginangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinE, liikennealueille sopiva
Spiraea mediataiganvirpiangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko
Spiraea salicifoliaviitapajuangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissäkurtturuusun tilallekartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko
Spiraea trilobatasiperianvirpiangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1960-1970-luvut, 1980-luku
Spiraea x cinereaneitoangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Spiraea x rosalbamökinangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvikurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Spiraea x watsoniana 'Kruunu'kuninkaanangervolehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE (*) FinEliikennealueille sopiva
Stephanandra incisa 'Crispa'seppelvarpulehtipensasliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva1960-1970-luvut, 1980-luku, 2000-luku
Symphoricarpos albus var. laevigatusvalkolumimarjalehtipensaslievästi myrkyllinen, kurtturuusun tilalleliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Symphoricarpos 'Arvid'valkolumimarjalehtipensas lievästi myrkyllinenliikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva2000-luku
Syringa 'Holger'isabellansyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE(*)FinE1980-luku
Syringa josikaeaunkarinsyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingin tunnuskasviliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Preston-hybr.isabellansyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäliikennealueille sopiva1980-luku
Syringa reflexanuokkusyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingin tunnuskasveja1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa reticulatalikusterisyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestä liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa vulgarispihasyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejaliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Syringa Vulgaris-hybr. 'Andenken Ludvig Späth'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Annala'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Jollas'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Katherine Havemeyer'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä,, Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Lemoinei'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Michel Buchner'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Mme Lemoine'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Moskovan Kaunotar'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestä1980-luku
Syringa Vulgaris-hybr. 'Paul Olsson'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybr. 'Prince Notger'jalosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivaraherkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettukäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa Vulgaris-hybriditjalosyreenitlehtipensasmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejakäyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa x chinensiskiinansyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Syringa x henryipuistosyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasviliikennealueille sopiva1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Syringa x josiflexa 'Veera'kaarisyreenilehtipensasmesi- ja siitepölykasvi, FinE käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinEliikennealueille sopiva
Weigela -hybr.tarhakotakuusamalehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Weigela middendorfianakeltakotakuusamalehtipensasarvokas harvinaisuus Helsingissäkurtturuusun tilalle1940-1950-luvut
Weigela middendorfiana 'Jouni'keltakotakuusamalehtipensasFinE (*) FinE, kurtturuusun tilalle
Viburnum lantanavillaheisilehtipensasliikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Viburnum lentago 'Jenkki'kiiltoheisilehtipensasFinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinE, liikennealueille sopivakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Viburnum opulus koiranheisilehtipensasSuomessa luonnonkasvi kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Viburnum opulus 'Pohjan Neito'lumipalloheisilehtipensasFinE käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinEkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Acer negundosaarnivaahteralehtipuuAHelsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva, suolaa sietäväkartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Acer platanoidesmetsävaahteralehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuvakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Acer platanoides 'Faassen s Black'hurmevaahteralehtipuuBmesi- ja siitepölykasvi1960-1970-luvut, 1980-luku
Acer platanoides 'Fastigiata'pylväsvaahteralehtipuuBmesi- ja siitepölykasvikatupuuksi soveltuva2000-luku
Acer platanoides 'Reitenbachii'lehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Acer platanoides 'Schwedleri'lehtipuuCmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Acer rubrumpunavaahteralehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva2000-luku
Acer saccharinumhopeavaahteralehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä 1940-1950-luvut
Acer saccharinum 'Wieri'liuskahopeavaahteralehtipuuCmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikartano- ja huvilakasvi, 1940-1950-luvut
Acer triflorumhuntuvaahteralehtipuuarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, 2000-luku
Acer x freemanii 'Autumn Blaze'freemaninvaahteralehtipuuCherkkukasvi arvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä2000-luku
Aesculus hippocastanumhevoskastanjalehtipuuAlievästi myrkyllinenHelsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva, suolaa sietäväkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Alnus glutinosatervaleppälehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Alnus glutinosa f. quercifoliatammenlehtileppälehtipuuCSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä2000-luku
Alnus glutinosa 'Laciniata'sulkatervaleppälehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvisuolaa sietävä
Alnus glutinosa 'Sakari'pilaritervaleppälehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, ahtaaseen katutilaan1980-luku
Alnus incanaharmaaleppälehtipuuCSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi suolaa sietävä1940-1950-luvut
Alnus incana f. laciniatasulkaharmaaleppälehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvisuolaa sietävä
Alnus incana f. rubrapunaharmaaleppälehtipuuA, käyttöä lisätään nykyisestä, suolaa sietävä2000-luku
Betula alleghaniensiskeltakoivulehtipuuC (*)Mustila, 2000-luku
Betula ermaniikivikoivulehtipuuCherkkukasvi
Betula lentasokerikoivulehtipuuCherkkukasvi
Betula papyriferapaperikoivulehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Betula pendularauduskoivulehtipuuASuomessa luonnonkasvi, Helsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva, suolaa sietäväkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Betula pendula 'Dalecarlica'taalainkoivulehtipuuAarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Betula pendula f. bircalensispirkkalankoivulehtipuuASuomessa luonnonkasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä1940-1950-luvut
Betula pendula f. crispaloimaankoivulehtipuuBSuomessa luonnonkasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1980-luku
Betula pendula var. carelicavisakoivulehtipuuBSuomessa luonnonkasviherkkukasvi1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Betula pendula 'Youngii'kyynelkoivulehtipuuAarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1960-1970-luvut
Betula pubescens hieskoivulehtipuuASuomessa luonnonkasvi, Helsingin tunnuskasveja kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Betula pubescens 'Columnaris'pylväshieskoivulehtipuuBkatupuuksi soveltuva2000-luku
Carpinus betuluseuroopanvalkopyökkilehtipuuC, käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Carpinus betulus 'Fastigiata'kartiovalkopyökkilehtipuuC, käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan2000-luku
Cercidiphyllum japonicumkatsuralehtipuuCherkkukasvi arvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestä, (*) E-planta, 1940-1950-luku, 2000-luku
Corylus colurnaturkinpähkinäpensaslehtipuuC, käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Crataegus douglasiimustamarjaorapihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Crataegus grayanaaitaorapihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Crataegus laevigata 'Paul s Scarlet'ruusuorapihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvikäyttöä lisätään nykyisestä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Crataegus submollisiso-orapihlajalehtipuuCmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuvakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Crataegus x mordenensis 'Toba'helmiorapihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestä 1940-1950-luvut
Fagus grandifoliaamerikanpyökkilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila2000-luku
Fagus sylvaticapyökkilehtipuuClievästi myrkyllinenherkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä, kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Fraxinus excelsiorlehtosaarnilehtipuuASuomessa luonnonkasviHelsingin tunnuskasveja kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Fraxinus excelsior 'Pendula'riippasaarnilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Fraxinus pennsylvanicapunasaarnilehtipuuAarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, suolaa sietävä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Juglans ailanthifoliajapaninjalopähkinälehtipuuC käyttöä lisätään nykyisestä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Juglans cinereaamerikanjalopähkinälehtipuuB käyttöä lisätään nykyisestä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Juglans mandshuricamantsurianjalopähkinälehtipuuB käyttöä lisätään nykyisestä 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Malus "Kaupunginpuutarha"koristeomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu, käyttöä lisätään nykyisestä
Malus 'Aamurusko'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva1940-1950-luvut
Malus 'Almey' ("Kirjailija")koristeomenapuulehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu 1940-1950-luvut
Malus baccatamarjaomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuvakartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus baccata 'Street Parade'marjaomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi, käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan2000-luku
Malus 'Cowichan' ("Kadetti")koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu (*)FinE 1940-1950-luvut
Malus 'Dolgo'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus domesticatarhaomenapuulehtipuuAhedelmä- ja marjakasvi(*) FinEVenäjän vallan ajan laji, kartano- ja huvilakasvi
Malus 'Erstaa'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus 'Golden Hornet'koristeomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi, käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva2000-luku
Malus 'Hopa'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus 'Hyvingiensis'rautatienomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi, FinEherkkukasvikäyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus 'John Downie'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Malus 'Linnanmäki'koristeomenapuulehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestä1940-1950-luvut
Malus 'Makamik'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus 'Nipissing'koristeomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasviarvokas, harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettu1940-1950-luvut
Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'neuvoksenomenapuulehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Malus 'Onneli'purppurakoristeomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu, käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinE
Malus 'Polkagris'koristeomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu, käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinE
Malus prunifoliasiperianomenapuulehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Malus 'Rixi'koristeomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi, FinEarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu (*)FinE 1940-1950-luvut
Malus 'Royalty'purppuraomenapuulehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi 1960-1970-luvut, 1980-luku
Malus 'Tumma Kaunotar'koristeomenapuulehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestä 1940-1950-luvut
Ostrya virginianaamerikanhumalapyökkilehtipuuCarvokas harvinaisus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, (*)Mustila, 2000-luku
Phellodendron amurensekorkkipuulehtipuuBarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Populus albahopeapoppelilehtipuuC käyttöä lisätään nykyisestäsuolaa sietävä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Populus alba 'Nivea'valkopoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä suolaa sietäväVenäjän vallan ajan laji?, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Populus balsamifera 'Elongata'palsamipoppelilehtipuuBHelsingin tunnuskasvejaVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Populus balsamifera 'Gileadensis'ontarionpoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Populus balsamifera 'Hortensis'kartanopoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Populus canadensis 'Marilandica'kanadanpoppelilehtipuuC
Populus canadensis 'Robusta'kanadanpoppelilehtipuuC
Populus deltoidesamerikanmustapoppelilehtipuuCHelsingin tunnuskasveja, arvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku
Populus laurifolialaakeripoppelilehtipuuCHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Populus maximowicziijapaninpoppelilehtipuuC, käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila2000-luku
Populus nigra mustapoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä suolaa sietäväkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Populus nigra 'Charkowiensis'harkovinpoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Populus 'Petrowskiana'tsaarinpoppelilehtipuuBarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Populus tremulametsähaapalehtipuuASuomessa luonnonkasvi, Helsingin tunnuskasveja 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Populus tremula 'Erecta'pylväshaapalehtipuuA katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan, ahtaaseen katutilaan1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Populus trichocarpajättipoppelilehtipuuC käyttöä lisätään nykyisestäVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Populus trististummapoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Populus wilsoniiwilsoninpoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi 1900-luvun alku
Populus 'Woobstii'riippapoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Populus x berolinensisberliininpoppelilehtipuuCHelsingin tunnuskasveja1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Populus x canescensharmaapoppelilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä suolaa sietävä1940-1950-luvut
Populus x wettsteiniihybridihaapalehtipuuC 1960-1970-luvut, 1980-luku
Prunus 'Accolade'koristekirsikkalehtipuuBarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi , käyttöä lisätään nykyisestä2000-luku
Prunus aviumimeläkirsikkalehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus cerasushapankirsikkalehtipuuAhedelmä- ja marjakasvi(*) FinEkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus cerasus 'Rhexii'schalininkirsikkalehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus domestica subsp. domesticaluumulehtipuuAhedelmä- ja marjakasvi(*) FinEkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus domestica subsp. insititiakriikunalehtipuuChedelmä- ja marjakasvi(*) FinEkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku
Prunus maackiituohituomilehtipuuA1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus maximowicziivienokirsikkalehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestä, 2000-luku
Prunus padustuomilehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus padus 'Colorata'purppuratuomilehtipuuA1960-1970-luvut, 1980-luku
Prunus pensylvanicapilvikirsikkalehtipuuA, tarkkailtava haitallinen vieraslaji 'Ylitornio' FinEkatupuuksi soveltuva1940-1950-luvut, 1980-luku
Prunus sargentiirusokirsikkalehtipuuAherkkukasvikatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku, 2000-luku
Prunus serotinakiiltotuomilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus virginianavirginiantuomilehtipuuBarvokas harvinaisuus Helsingissä kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Prunus virginiana 'Schubert'virginiantuomilehtipuuA
Pterocarya rhoifoliajapaninsiipipähkinälehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, 1960-1970-luvut, 2000-luku
Pyrus communispäärynälehtipuuBmesi- ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasviarvokas harvinaisuus Helsingissä (*) FinEkatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Pyrus ussuriensisussurinpäärynälehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä
Quercus palustrisotatammilehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, , käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Quercus roburtammilehtipuuAlievästi myrkyllinen, Suomessa luonnonkasvi, Helsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Quercus robur 'Fastigiate Koster'kartiotammilehtipuuBlievästi myrkyllinen, herkkukasvikatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan, ahtaaseen katutilaan1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1980-luku
Quercus rubrapunatammilehtipuuAlievästi myrkyllinenarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Salix alba var. sericaea 'Sibirica'hopeapajulehtipuuAmesi- ja siitepälykasviHelsingin tunnuskasvejasuolaa sietäväVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Salix caprearaitalehtipuuBSuomessa luonnonkasvi
mesi- ja siitepölykasvi
suolaa sietävä1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Salix caprea 'Pendula'riipparaitalehtipuuCmesi- ja siitepölykasvi1980-luku
Salix fragilis 'Bullata'terijoensalavalehtipuuAVenäjän vallan ajan laji, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Salix pentandrahalavalehtipuuBSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Salix triandrajokipajulehtipuuCSuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä
Salix x rubenskujasalavalehtipuuBHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestäsuolaa sietäväVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Salix x rubens 'Lasipalatsi' ('Blanda')isoriippasalavalehtipuuAHelsingin tunnuskasveja, arvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingistä lisäykseen otettu käyttöä lisätään nykyisestäsuolaa sietäväVenäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku
Sorbus alnifolialaavapihlajalehtipuuBmesi- ja siitepölykasvi, käyttöä lisätään nykyisestä2000-luku
Sorbus americanaamerikanpihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasvikatupuuksi soveltuva1960-1970-luvut
Sorbus ariasaksanpihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Sorbus aucupariakotipihlajalehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'pylväspihlajalehtipuumesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestä katupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan 2000-luku
Sorbus aucuparia 'Erecta'pylväspihlajalehtipuumesi- ja siitepölykasvikäyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'pylväspihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasvikatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan1940-1950-luvut
Sorbus aucuparia 'Pendula'riippapihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Sorbus 'Birgitta'birgitanpihlajalehtipuuBmesi- ja siitepölykasvi
Sorbus commixtajapaninpihlajalehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä 1940-1950-luvut
Sorbus 'Dodong'tuurenpihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasvikatupuuksi soveltuva2000-luku
Sorbus hybridasuomenpihlajalehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Sorbus incanahopeapihlajalehtipuuBmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi , käyttöä lisätään nykyisestä, (*)E-plantakatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Sorbus intermediaruotsinpihlajalehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Sorbus koehneanahelmipihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'taatanpihlajalehtipuuAmesi- ja siitepölykasvikatupuuksi soveltuva2000-luku
Syringa reticulatalikusterisyreenilehtipuu käyttöä lisätään nykyisestä katupuuksi sopiva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut
Tilia cordatametsälehmuslehtipuuASuomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestä, katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Tilia cordata 'Erecta'metsälehmuslajikelehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Tilia cordata 'Greenspire'metsälehmuslajikelehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Tilia cordata 'Rancho'metsälehmuslajikelehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Tilia euchlorakriminlehmuslehtipuuAmesi- ja siitepölykasviarvokas harvinaisuus Helsingissä käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuvakartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku
Tilia platyphyllosisolehtilehmuslehtipuuAmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestä, katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Tilia platyphyllos 'Fastigiata Harviala'isolehtilehmuslehtipuuBmesi- ja siitepölykasvi, käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Harviala katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan, ahtaaseen katutilaan2000-luku
Tilia platyphyllos 'Örebro'isolehtilehmuslajikelehtipuuBmesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, ahtaaseen katutilaan, myös kantavaan kasvualustaan2000-luku
Tilia x vulgarispuistolehmuslehtipuuAmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasvejakatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Tilia x vulgaris 'Pallida'keisarinlehmuslehtipuuAmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut
Tilia x vulgaris 'Siivonen'siivosenlehmuslehtipuuAmesi- ja siitepölykasvi käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan1960-1970-luvut, 1980-luku
Tilia x vulgaris 'Zwarte Linde'puistolehmuslehtipuuBmesi- ja siitepölykasviHelsingin tunnuskasveja käyttöä lisätään nykyisestäkatupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Ulmus glabravuorijalavalehtipuuASuomessa luonnonkasviHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku
Ulmus glabra 'Camperdownii'sateenvarjojalavalehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Ulmus glabra 'Exoniensis'kartiojalavalehtipuuBarvokas harvinaisuus Helsingissä katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan1940-1950-luvut
Ulmus glabra 'Pendula'riippajalavalehtipuuAarvokas harvinaisuus Helsingissä 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Ulmus 'Hoerholmiensis'kujajalavalehtipuuCarvokas harvinaisuus Helsingissä, käyttöä lisätään nykyisestäkartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut
Ulmus laeviskynäjalavalehtipuuASuomessa luonnonkasviHelsingin tunnuskasveja katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaankartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut